Μπορεί μέχρι πρότινος στο άκουσμα του όρου FinTech τα «παραδοσιακά» χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μειδιούσαν, εκτιμώντας πως το μέγεθος και η πολυετής πρακτική τους αποτελούσαν ικανά στοιχεία ώστε να τους επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πορεία προς το μέλλον, εντούτοις πλέον τον έχουν αναγάγει σε έναν από τους πλέον βασικούς παράγοντες που… απειλούν την συνοχή και την ίδια τους την λειτουργία.

Σύμφωνα δε, με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, κάτι παραπάνω από το 20% των υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένο ρίσκο απέναντι στις FinTechs, ενώ την ίδια στιγμή τουλάχιστον το 57% των «κλασικών» τραπεζικών ιδρυμάτων δηλώνουν αβεβαιότητα ή ακόμη και αδυναμία αποτελεσματικής απόκρισής τους έναντι της Blockchain τεχνολογίας. Στοιχεία τα οποία δείχνουν βγαλμένα από τα πλέον «σκοτεινά» σενάρια διαχείρισης κινδύνου και απειλών κάθε τραπεζικού φορέα που σέβεται τον ίδιο του τον εαυτό και τους πελάτες του.

Τρία σημεία διαφοροποίησης των FinTechs
Μάλιστα, όπως προκύπτει από σειρά αναφορών τις οποίες έχουν συντάξει κορυφαίοι διεθνώς χρηματοπιστωτικοί φορείς, τα κεντρικά σημεία διαφοροποίησης έναντι των FinTechs, τα οποία ταυτόχρονα ανάγονται σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τελευταίων, είναι:

1 Τα FinTechs όχι μόνο δείχνουν να επιτυγχάνουν σε επιμέρους τομείς που έχουν αποτύχει οι «παραδοσιακές» τράπεζες, αλλά πλέον γνωρίζουν σε εντυπωσιακό βάθος και με αξιοσημείωτη ακρίβεια τον πελάτη των ίδιων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Για παράδειγμα, προσφέρουν λύσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση απέναντι στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους. Στον δε «πυρήνα» τους βρίσκονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αισθητά βελτιωμένης προσβασιμότητας, της ευκολίας, της ταχύτητας, αλλά και των tailored προϊόντων. Είναι ξεκάθαρο πως οι FinTechs έχουν μεταβάλει σε κύριο ζητούμενό τους την αναζήτηση και επίτευξη του απόλυτου βαθμού πελατοκεντρικότητας, καθώς θεωρούν πως με αυτή την στρατηγική προσέγγιση θα καταφέρουν αλλά και να αποτελέσουν λειτουργικό μέρος της καθημερινότητας των ίδιων των πελατών τους.

Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία κατά την προσεχή δεκαετία θα μεταβληθεί άρδην το μέσο προφίλ τους, μιας και η γενιά των Baby Boomers (γεννηθέντες μεταξύ 1946 και 1964) γερνά «απειλητικά» και οι αντίστοιχες των Generations X (γεννηθέντες μεταξύ 1977 και 1984) και Y (όσοι γεννήθηκαν από τις αρχές του 1980 μέχρι και το 2000) θα αναδυθούν δυναμικά, αναλαμβάνοντας σαφώς πιο καίριους ρόλους στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι.

Κι αυτό, αλλάζοντας θεαματικά τα ισχύοντα δημογραφικά, τα patterns που σχετίζονται με την καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς επίσης τα «θέλω» και τις προσδοκίες τους. Πρόσφατες εκτιμήσεις μελετών πως το consumer banking, οι μεταφορές κεφαλαίων και οι πληρωμές, η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και πλούτου, αλλά και το banking που αφορά στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν τους τραπεζικούς τομείς που θα μετασχηματιστούν εντός της τρέχουσας διετίας.

2 Η χρηματοοικονομική τεχνολογία σχηματοποιεί τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ακολουθώντας μια λογική “από έξω προς τα μέσα”. Κάτι που βασίζεται πρωτίστως στην συνθετότητα που διακρίνει το ίδιο το FinTech οικοσύστημα.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι τέσσερις βασικοί πυλώνες που το απαρτίζουν (Ρυθμιστικές Αρχές και κυβερνητικές υπηρεσίες, επενδυτές, εταιρικοί πελάτες και μεμονωμένοι χρήστες, αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία) συνεπικουρούμενοι από αντίστοιχο πλήθος stakeholders (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τεχνολογικές εταιρείες, πάροχοι υποδομών, start-ups) «παντρεύουν» γόνιμα όσο και συνεργατικά υπηρεσίες, προϊόντα, ανάγκες, τάσεις, εργαλεία, πρωτόκολλα και διαδικασίες. Αποτέλεσμα; Να ανασχηματίζουν πλήρως το status quo της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με τρόπο που μπορεί να προβληματίσει καθιερωμένους «παίκτες».

3 To Blockchain «γράφει» εκ νέου τους κανόνες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή που συνδυάζει μια σειρά από μαθηματικές, κρυπτογραφικές και οικονομικές αρχές, προκειμένου να διατηρήσει μια βάση δεδομένων μεταξύ πολλαπλών συμμετεχόντων, δίχως να απαιτείται η ανάγκη ύπαρξης ενός τρίτου μέρους που θα επικυρώνει ή να συνδέει αρμονικά.

Ολοένα και περισσότερα τραπεζικά -και όχι μόνο- στελέχη θεωρούν πως το blockchain αποτελεί το επόμενο εξελικτικό άλμα στην τεχνολογία της βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αναμένεται δε να ωθήσει και να επιτρέψει την διαδικασία διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων που μπορεί να έχουν διαφορετικούς ή ακόμη και ανταγωνιστικούς οικονομικούς στόχους.

Τι είναι το FinTech;
Με τον όρο «χρηματοοικονομική τεχνολογία» (Financial Technology – FinTech) καλύπτεται κάθε είδους χρηματοοικονομικής καινοτομίας που βασίζεται στη δραστική μετεξέλιξη της τεχνολογίας, των λύσεων και των εφαρμογών της, και τα οποία δύναται να οδηγήσουν στην υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, εφαρμογών, διαδικασιών ή ακόμη και καινούργιων προϊόντων που με τη σειρά τους έχουν σημαντικό βαθμό επίδρασης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς επίσης και στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες FinTech προς τους πελάτες τους εκτείνονται από αυτές των ποικίλων πληρωμών (λ.χ. e-πληρωμές και mobile Wallets), των αυτοματοποιημένων ελέγχων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τη διαχείριση επενδύσεων και επικοινωνίας με τους πελάτες (π.χ. robo-advisors), της δανειοδότησης μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης (λ.χ. Peer to Peer lending), καθώς επίσης του σχεδιασμού και της διάθεσης προηγμένων όσο και «έξυπνων» ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία και υπάγονται στην κατηγορία του InsurTech.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη όσο και ταχύτατη ανάπτυξη του FinTech, ως κλάδου πλέον, σε διεθνές επίπεδο. Αρκεί να σημειωθεί πως οι επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εν γένει τομέα ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 111,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, έναντι 50,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το αμέσως προηγούμενο έτος. Σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή ήπειρο, τα μεγέθη διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των $34,2 δισ. πρόπερσι έναντι $12,2 δισ. το 2017. Μέγεθος αυξημένο κατά 120% και 180% αντίστοιχα και δη μόλις σε ένα έτος.

Ποιος ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών
Οι αρχές που ασκούν τη μακροπροληπτική και μικροπροληπτική εποπτεία παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την επίβλεψη των χρηματοπιστωτικών υποδομών πρέπει να ενεργούν με σύνεση, αλλά δεν μπορούν να παραμένουν παθητικές, δεδομένων των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Από την πλευρά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της επίβλεψης των χρηματοπιστωτικών υποδομών, έχει αναγνωριστεί ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, συχνά στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, στη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων λόγω ανάθεσης κρίσιμων εργασιών σε τρίτους παρόχους με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης στην αγορά (π.χ. παρόχους υπηρεσιών cloud computing) και στη γενικότερη διαχείριση συστημικών κινδύνων κυβερνοασφάλειας από παρόχους και υποδομές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η παρακολούθηση κινδύνων σε εταιρείες FinTech όταν αυτές εμφανίζονται να έχουν λάβει συστημική διάσταση, με έμφαση σε εταιρείες τεχνολογίας παγκόσμιας εμβέλειας – Big Tech. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι αρχές είναι σημαντικό να εδραιώσουν πλαίσια συλλογής εποπτικών δεδομένων που θα τους επιτρέψουν να αναλύσουν τους σχετικούς κινδύνους, καθώς οι διαθέσιμες πληροφορίες για τέτοιου τύπου εταιρείες στην παρούσα φάση είναι περιορισμένες.

Από την πλευρά της μικροπροληπτικής εποπτείας, οι αντίστοιχες προκλήσεις που έχουν αναγνωριστεί σχετίζονται κυρίως με την πρακτική και ευέλικτη εφαρμογή αρχών αναλογικότητας κατά την άσκηση της εποπτείας και τη διευκόλυνση των παρόχων ως προς την συμμόρφωσή τους με τις εποπτικές απαιτήσεις διατηρώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην αγορά, καθώς και τη διαχείριση κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Κόμβος Καινοτομίας FinTech της ΤτΕ
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εδώ και έναν χρόνο έχει θέσει σε λειτουργία έναν Κόμβο Καινοτομίας FinTech, ο οποίος και αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας, αλλά και κεντρικό σημείο επαφής μεταξύ της ΤτΕ και των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Όπως αναφέρει η Σταυρούλα Καμπουρίδου, Επικεφαλής του FinTech Innovation Hub και σύμβουλος της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος: «Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και παρέχει μη δεσμευτικές οδηγίες για τη συμμόρφωση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων με τις κανονιστικές και εποπτικές προσδοκίες, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων αδειοδότησης και καταχώρησης σε μητρώο.

Θα πρέπει να επισημάνω πως ο Κόμβος υποστηρίζεται από μια ομάδα στελεχών που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης σε θέματα, όπως λ.χ. η εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, η εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, η πληροφορική και οι νομικές υπηρεσίες.

Όσο για την εν λόγω ομάδα, αυτή φροντίζει για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τράπεζας, εφόσον τα ερωτήματα σχετίζονται με το αντικείμενο του Κόμβου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της, ενώ συντάσσει τις απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα».

Ενδεικτικό είναι πως με βάση τα δεδομένα που έχει στην διάθεσή της η ΤτΕ, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας, έχει δεχτεί ερωτήματα που αφορούν κυρίως τις απαιτήσεις για τη λήψη άδειας για την παροχή των νέων υπηρεσιών πληρωμών που προβλέπονται στον ν. 4537/2018, μέσω του οποίου ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2)

Σύμφωνα με την κυρία Καμπουρίδου, πρόκειται για τις «υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής», οι οποίες επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο πάροχο να εκκινεί πληρωμές από λογαριασμούς που τηρούνται σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή, (λ.χ. πιστωτικά ιδρύματα), και να διαβεβαιώνει το δικαιούχο μιας πληρωμής, (π.χ. πάροχος ηλεκτρονικού εμπορίου), ότι η πληρωμή έχει ξεκινήσει, προκειμένου να του παράσχει κίνητρο να παραδώσει τα εμπορεύματα ή να παράσχει την υπηρεσία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

«Επίσης, αφορά σε “υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού”, οι οποίες παρέχουν διαδικτυακά στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών συγκεντρωτικές πληροφορίες για έναν ή περισσότερους λογαριασμούς πληρωμών του που τηρούνται από έναν ή περισσότερους άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και είναι προσβάσιμοι μέσω διεπαφών του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού».

Ερωτήματα έχουν τεθεί, επίσης, σχετικά με τις εποπτικές απαιτήσεις που ρυθμίζουν θέματα των διαδικασιών έναρξης επιχειρηματικής σχέσης μέσω ηλεκτρονικού καναλιού δίχως τη φυσική παρουσία του πελάτη (digital onboarding), ειδικά ως προς την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πελατών, καθώς και τη χρήση τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Εγχώριο τραπεζικό τοπίο και FinTech: Μια σχέση αγάπης και… ανοχής
Σε αυτό το σημείο παρατηρείται μια διττή πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την εγχώρια κατάσταση. Κι αυτό, καθώς από τη μια πλευρά τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν σχεδιάσει και στηρίξει εμπράκτως και δη κατά την τελευταία τετραετία δράσεις, ενέργειες, διαγωνισμούς, hackathon, χρηματοδοτήσεις και εν γένει πολιτικές που κινούνται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνολογίας του FinTech και από την άλλη έχουν αναπτύξει και ενσωματώσει εφαρμογές και λύσεις σε υφιστάμενα ή και καινούργια τραπεζικά προϊόντα που προσφέρουν στην αγορά.

Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα έχει παρουσιάσει το άνοιγμα λογαριασμού μέσω smartphone δίχως ο ίδιος ο χρήστης να χρειάζεται να επισκεφτεί το φυσικό κατάστημα, η Alpha Bank έχει καινοτομήσει με την Bleep, μια προπληρωμένη κάρτα που εκδίδεται online και τον χρήστη-πελάτη να πιστοποιείται εξ’ αποστάσεως μέσω της λήψης selfie και φωτογραφία της ταυτότητάς του στο «έξυπνο» κινητό τηλέφωνό του.

Αμφότερες οι προαναφερθείσες τράπεζες, αλλά και η Eurobank δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να απολαμβάνουν συγκεντρωτική πρόσβαση στους λογαριασμούς που τυχόν διαθέτουν και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η Alpha Bank τους επιτρέπει να μετατρέπουν το smartphone τους σε κάρτα για την πραγματοποίηση ανέπαφων πληρωμών σε POS.

Από την πλευρά της, η Eurobank έχει αναπτύξει και παρέχει μια σειρά από FinTech λειτουργίες, όπως λ.χ. την πραγματοποίηση σειράς πληρωμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσο για την Τράπεζα Πειραιώς, έχει προβεί στην χορήγηση δανείων μέσω web, αλλά και mobile banking, δίχως να προϋποτίθεται η επίσκεψη του ενδιαφερόμενου δανειολήπτη σε κάποιο φυσικό κατάστημα.

«Αναιμικό» το παρεχόμενο προϊόν
Το έτερο σκέλος της αποτύπωσης της εγχώριας FinTech πραγματικότητας, όπως δηλώνουν υψηλόβαθμα στελέχη των συστημικών τραπεζών, είναι πως η δυναμική που εμφανίζει η αγορά στο επίπεδο της προσφοράς νέων υπηρεσιών, εφαρμογών και λύσεων κρίνεται ως ιδιαίτερα αδύναμη, παρά το έντονο ενδιαφέρον των ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κάτι, που αποδεικνύεται και από τις καινοτόμες υπηρεσίες που έχουν λανσάρει το τελευταίο χρονικό διάστημα και προαναφέρθηκαν.

«Ξέρετε, η εικόνα να παρακαλά ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων τραπεζικής τεχνολογίας, υπερβαίνοντας λογικούς φόβους, επιφυλάξεις, στερεότυπα και κατεστημένες αντιλήψεις και αυτοί που υποτίθεται πως βρίσκονται στην πλευρά των παρόχων fintech λύσεων να “κωφεύουν” εμπράκτως, αναπτύσσοντας εντελώς δικές τους εφαρμογές οι οποίες ωστόσο περισσότερο με πείραμα προσομοιάζουν παρά απευθύνονται ή αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάποια υπαρκτή ανάγκη των πελατών μας ή και των ίδιων των τραπεζικών οργανισμών, είναι πραγματικά πρωτόγνωρο.

Ως ένα σημείο, εξηγεί και το γεγονός του χαμηλού -σχετικά- βαθμού μετασχηματισμού στο εγχώριο τραπεζικό τοπίο. Γιατί, όταν ευαγγελίζεσαι πως ξεχνάς το φυσικό κατάστημα και καθοδηγείς την πελατεία σου σε digital λογικές και πρακτικές, τότε αναμφίβολα οφείλεις να τους παράσχεις κάθε δυνατή διευκόλυνση, εφαρμογή, προϊόν και λύση προκειμένου η εμπειρία τους να συνοδεύεται από ταχύτητα, ευκολία, ασφάλεια, καινοτομία και διάδραση!», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένα ανώτερο τραπεζικό στέλεχος που θέλησε την ανωνυμία του για ευνόητους λόγους.

Διεθνώς παρατηρείται μια διαδικασία consolidation
Όπως συνήθως συμβαίνει στην εγχώρια πραγματικότητα και δη σε ότι αφορά την πληροφορική, παρατηρείται μια διαφορά φάσης στον βαθμό υιοθέτησης, ανάπτυξης και ωρίμανσης μιας τεχνολογίας. Το FinTech, ασφαλώς, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Σπύρο Μάργαρη, ιδιοκτήτη της ομώνυμης εταιρείας Venture Capital και leading influencer παγκοσμίως στις τεχνολογίες του ΑΙ, των Fintech και του Blockchain, έχοντας τιμηθεί πολλάκις από την Onalytica, πλέον σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται μια διαδικασία έντονης ενοποίησης μεταξύ των «παικτών» των δύο πλευρών.

«Τα παραδείγματα είναι πολλά και προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Κι αυτό, καθώς έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η διαδικασία του πειραματισμού, της ανίχνευσης και της αναζήτησης και πλέον οι πελάτες, ήτοι οι τράπεζες, ζητούν συγκεκριμένες, δοκιμασμένες, όσο και λειτουργικές λύσεις μέσω των οποίων θα μπορούν να δομήσουν ανταγωνιστικές προτάσεις στην αγορά.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιλαμβάνονται πως εν συγκρίσει με τις FinTech αποτελούν… sitting ducks απέναντι στην ροή, την ταχύτητα, την πυκνότητα και το μέγεθος των εξελίξεων της αγοράς και κατ’ επέκταση θα τους ήταν αδύνατο να αντιδράσουν επαρκώς όσο και αποτελεσματικά. Υπό αυτό το πρίσμα συνεργάζονται, εξαγοράζουν, αντιδρούν και αναπτύσσουν ακόμη και in-house πλειάδα καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και εφαρμογών που θα τους επιτρέψουν να θεμελιώσουν το δικαίωμα να διατείνονται πως έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο μέλλον, το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι έντονα ψηφιακό!».

Άμεση αντίδραση + απτές λύσεις = loyalty στα ύψη
Από την πλευρά της, η Έφη Πυλαρινού, διακεκριμένη Fintech & Blockchain Advisor, το όνομα της οποίας φιγουράρει στην 3η θέση των influencer στον οικονομικό τομέα και κορυφαία γυναίκα influencer στην σχετική λίστα της Refinitiv Global Social Media, ενώ παράλληλα συμπεριλαμβάνεται στις λίστες Top 100 Wealth Management Influencer, Top Women in Finance, Top Ten Social Amplifiers in Regtech, Top 100 Finserv Environmental Sustainability Influencers, της Onalytica για το περασμένο και το τρέχον έτος, δίνει και μια διαφορετική όσο και άκρως προσοδοφόρα διάσταση που μπορεί να λάβει το FinTech σήμερα.

Με την έξαρση της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊοού, «εκτιμώ πως ο τομέας της online δανειοδότησης θα γνωρίσει εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη ζήτηση, καθώς οι μεταφορές, οι μετακινήσεις και το εμπόριο εν γένει αναμένεται να μεταβληθούν άρδην, περιορίζοντας τις φυσικές μετακινήσεις και πολλαπλασιάζοντας τις αντίστοιχες διαδικτυακές δραστηριότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη γνωρίζω μια σειρά από καινοτόμες FinTech εταιρείες διεθνώς, οι οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού και της διάθεσης προϊόντων που θα απευθύνονται πρωτίστως στις μικρομεσαίες και πιο μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ευρείας κλίμακας γεγονότα και εξελίξεις.

Μια από τις εταιρείες που ηγήθηκαν μιας αντίστοιχης προσπάθειας, εδρεύει στην Αυστραλία και ονομάζεται Prospa. Αυτή, εκκινώντας από τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την μακρινή χώρα ξεκίνησε να διαθέτει δάνεια προς μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, τα οποία κατά μέσο όρο ανέρχονταν στα επίπεδα των 30 χιλιάδων αυστραλιανών δολαρίων, με μέσο χρόνο αποπληρωμής τους 14,5 μήνες.

Επιπροσθέτως, διέθεσε στις επιχειρήσεις μια γραμμή πίστωσης, η οποία έχει μέσο όρο ισοζυγίου τα 18.500 δολάρια Αυστραλίας. Τέλος, η Prospa εισήγαγε μια διαφοροποιημένη πολιτική στο επίπεδο των πληρωμών, λανσάροντας μια λύση B2B πληρωμών, την “ProspaPay”, που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει εμπορικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των $20.000.

Αποτέλεσμα; Ήδη, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων να έχουν στραφεί στην Prospa καθώς αναγνώρισαν την ταχύτητα στην αντίδρασή της, την ευελιξία στην λειτουργία της. Το κυριότερο: Πως τους παράσχει λύση, που σε πλείστες περιπτώσεις είναι σωτήρια, για την συνέχιση της ύπαρξής τους. Τι πιο επιτυχημένο σε επίπεδο marketing και branding στρατηγικών;»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, κάτι παραπάνω από το 20% των υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένο ρίσκο απέναντι στις FinTechs, ενώ την ίδια στιγμή τουλάχιστον το 57% των «κλασικών» τραπεζικών ιδρυμάτων δηλώνουν αβεβαιότητα ή ακόμη και αδυναμία αποτελεσματικής απόκρισής τους έναντι της Blockchain τεχνολογίας.