Η Finvent ολοκλήρωσε με επιτυχία την επέκταση των λύσεων της που χρησιμοποιεί η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Η Εθνική Asset Management εμπιστεύεται τη Finvent από το 2006 με τη λύση για τη διαχείριση κινδύνων που παρέχει η εταιρεία. Στις αρχές του έτους, οι δύο οργανισμοί ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τη συμφωνία της επέκτασης της χρήσης των λύσεων της Finvent στη Μονάδα Διαχείρισης & Επενδυτικών Συμβουλών Θεσμικών Πελατών της ΑΕΔΑΚ.

Συγκεκριμένα, οι λύσεις front-to-back που επέλεξε η ΑΕΔΑΚ καλύπτουν ολόκληρο το εύρος της καθημερινής ροής εργασιών της μονάδος, από τη ζωντανή εικόνα της αγοράς, μέχρι τη συμφωνία και τη λογιστικοποίηση των συναλλαγών.

Με τον τρόπο αυτό, η Εθνική Asset Management επωφελείται των πλεονεκτημάτων της πλατφόρμας της Finvent, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά της και παράλληλα μειώνοντας λειτουργικούς και θεσμικούς κινδύνους. Η ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιήθηκε εντός δεκαπέντε (15) ημερών, με την υποστήριξη και την πλήρη κάλυψη όλων των συμβουλευτικών υπηρεσιών από το πιστοποιημένο και με διεθνή εμπειρία προσωπικό της Finvent.