Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 η Forthnet ξεπέρασε τις 185 χιλ. ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες – κλείνοντας το τρίμηνο με αύξηση 32,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στις καινοτόμες προσφορές που ενίσχυσαν την παρουσία της στα Ελληνικά νοικοκυριά.

Η συνδρομητική βάση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 8,7%, ξεπερνώντας τους 573 χιλ. συνδρομητές, ενώ το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ 85,7%. Η συνδρομητική βάση στις Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 3,9%, ξεπερνώντας τις 374 χιλ. νοικοκυριά.

Τα ενοποιημένα έσοδα της Forthnet για το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε 97,5  εκατ. ευρώ, μειωμένα κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά αλλά και στην αλλαγή των λογιστικών μεθόδων. Η μείωση του τζίρου προσαρμοσμένη είναι στο επίπεδο του 5,5%. Το προσαρμοσμένο EBITDA του 1ου τριμήνου του 2013 ανήλθε στα 17,9 εκατ. συγκρινόμενο με 21 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω της πτώσης εσόδων.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα  χαμηλότερος κατά 10 εκ. σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2012, ενώ η εταιρία επηρεάστηκε από έκτακτη ζημία κατά 1 εκ. λόγω των εξελίξεων στην Κύπρο.