Η Forthnet ανακοίνωσε τη λήξη των διερευνητικών επαφών με επίδοξους επενδυτές, όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να στραφεί σε ιδία χρηματοδότηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Forthnet έχει ως εξής: «Σε συνέχεια των από 02.08.2012 και 26.10.2012 ανακοινώσεών της, η εταιρεία Forthnet ενημέρωσε πως οι μη αποκλειστικές συζητήσεις, οι οποίες έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους μήνες με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας ενοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν έχουν τελεσφορήσει και ανακοινώνει τη λήξη αυτών.

H Forthnet εξακολουθεί την οργανική της ανάπτυξη βασισμένη στην ηγετική της θέση στην παροχή συνδυασμένων τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.