Η Forthnet προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με τις συζητήσεις με την Hellas Online με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που εμφανίζουν την εταιρεία να βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με την Hellas Online, προδικάζοντας ταυτόχρονα την επίτευξη συμφωνίας ή/και συγχώνευσης.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Forthnet αναφέρεται εκ νέου στις πληροφορίες που δημοσίευσε ήδη την 16.03.2010 και 18.03.2010 και δηλώνει ότι έκτοτε δεν έχει μεσολαβήσει καμία ουσιώδης μεταβολή ή εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, η Forthnet επιβεβαιώνει εκ νέου ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό, όπως πράττει μέχρι σήμερα, για κάθε σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη σε σχέση με τις ήδη δημοσιοποιηθείσες πληροφορίες εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.