Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Forthnet για το 2ο τρίμηνο του 2014, ανήλθε στα 97,5εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2013 για πρώτη φορά μετά από 9 τρίμηνα και παρά τη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα.

Η από 1/1/14 μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε τα έσοδα κατά 1,1 εκατ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 16,32 εκατ., έναντι 16,27 εκατ. το 2ο τρίμηνο του 2013, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 2014 ανέρχεται σε 325 εκατ. Στο τέλος του Ιουνίου του 2014, οι συνδρομητές υπηρεσιών Nova 3Play της Forthnet, ανήλθαν στους 344,4 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 68,4%, ενώ οι νέοι συνδρομητές Nova 3Play ανήλθαν σε 20,1 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση +9,5%. Στο τέλος του 2ου τριμήνου, οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,7%, συγκριτικά με πέρυσι, καθώς ανήλθαν στους 667,8 χιλιάδες. Στο σύνολο της αγοράς LLU, το τρίμηνο αυτό προστέθηκαν 26,3 χιλιάδες γραμμές, εκ των οποίων οι 13,0 χιλιάδες αφορούν νέους συνδρομητές. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε νέους συνδρομητές LLU έφτασε το 49,5%. Η συνδρομητική βάση παρουσίασε αύξηση 29,4%, συγκριτικά με πέρυσι, φτάνοντας τις 482,6 χιλιάδες συνδρομητών.