Σε συνεργασία με τη Wind Hellas προχώρησε η Fortinet, προσφέροντας λύσεις Network Security & Secure Gateways στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα Network Security & Secure Gateways της Fortinet θα ενισχύσουν την ασφαλή διασύνδεση, την απρόσκοπτη λειτουργία και την ενιαία διαχείριση των υποδομών του NFVI, Network Perimeter καθώς και του Security Gateway, λόγω των αυξανόμενων αναγκών από τη χρήση του δικτύου νέας γενιάς Wind 5G.

Με αυτό τον τρόπο η Wind Ελλάς επενδύει σε τεχνολογίες Next Generation Firewall (NGFW) & SecGW και ταυτόχρονα διασφαλίζει την διαθεσιμότητα, την ομαλή επέκταση και την κεντρική διαχείρισης των υποδομών ασφάλειας. Επιπλέον, θα αναπτύξει περαιτέρω το δίκτυο της για να ανταποκριθεί τόσο στις αυξανόμενες ανάγκες του LTE Mobile Traffic που θα προκύψει από την επέκταση του 5G δικτύου όσο και στην επέκταση της αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας καθώς και στην γεωγραφική κατανομή των πόρων (Geo-Redundancy).

Ταυτόχρονα, θα προστατέψει την υποδομή του NFVI και της περιμέτρου μέσω μίας ενιαίας και cross-functional πλατφόρμας διαχείρισης. Για την παραπάνω επένδυση θα χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα data centers για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών.