Το 65% των ασφαλιστικών εταιρειών διαθέτει ασφαλιστικά προγράμματα μέσω online καναλιών, ωστόσο το online κομμάτι εμφανίζει δείγματα στασιμότητας για τον επόμενο χρόνο.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία FRISS, που διεξήγαγε την έρευνα“Insurance Fraud & Digital Transformation Survey 2016” σε 25 χώρες, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι follower στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού –εάν αναλογιστεί κανείς τους ρυθμούς ανάπτυξης του digital σε άλλους κλάδους. Στο ίδιο μοτίβο, 53% των ασφαλιστικών οργανισμών έχει αναπτύξει mobile applications, οι οποίες ωστόσο χρησιμοποιούνται κυρίως για αιτήσεις αποζημίωσης και εξυπηρέτηση πελάτη. Το 47% των ασφαλιστικών οργανισμών χρησιμοποιεί predictive analytics. Η έρευνα της FRISS καταδεικνύει ότι η διαχείριση των data αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση αναφορικά με την ασφαλιστική απάτη: το 36% των οργανισμών αναφέρει ως σημαντική πρόκληση την προστασία και την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Οι επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου «βαθμολογούν» το fraud ως σημαντική προτεραιότητα (με βαθμό 7 σε κλίμακα των 10).