Οι εταιρείες G-Net και Hipac ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα καλύψουν τις ανάγκες του Ιπποκράτειου νοσοκομείου.

 Το τίμημα της προμήθειας που ανέλαβε η G-Net ανέρχεται στις 101.237 ευρώ, ενώ εκείνο της Hipac ανέρχεται στις 33.948 ευρώ. Το συνολικό τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 135.185 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.