Στην ανάκαμψη του κλάδου των κινητών επικοινωνιών για το 2017, τις αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές και το χαμηλό κόστος των υπηρεσιών κινητής στην Ελλάδα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, o Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ, Γ. Στεφανόπουλος στην ομιλία του στο 8o Mobile Connected World.

Ο Γ. Στεφανόπουλος χαρακτήρισε το 2017 ως «χρονιά ανάκαμψης και ανασύστασης δυνάμεων καθώς τα συνολικά έσοδα είχαν, για πρώτη φορά από το 2008, θετικό πρόσημο». Eπίσης, σχολίασε εκτενώς την απεικόνιση στον DESI του κόστους των υπηρεσιών κινητής στην Ελλάδα ως υψηλού σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ και μίλησε για στρεβλή εικόνα και ανάγκη επαναπροσδιορισμού της μεθοδολογίας, ώστε να λαμβάνει υπόψη τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2017, οι τιμές προ φόρων μειώθηκαν κατά 6,8% ανά λεπτό ομιλίας και κατά 38,4% ανά ΜΒ στα δεδομένα.