Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Σε ένα έργο Πληροφορικής αυτή η αρχή συμπίπτει με τον επιτυχή, ακριβή και ξεκάθαρο καθορισμό του τελικού ζητούμενου, του στόχου του έργου, καθώς και τη συναντίληψη επ’ αυτού όλων των εμπλεκομένων. Η κυριαρχία της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών συστημάτων αναγάγει συχνά την ύπαρξή τους από εύχρηστο μέσο σε αναγκαίο σκοπό.

Συχνά ακούμε ως ζητούμενο τη δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ή την ψηφιοποίηση διαδικασιών χωρίς να είναι προφανής ο στόχος και ο λόγος της ζητούμενης ψηφιοποίησης ή του αυτοματισμού. Επικρατεί μια αίσθηση πως απλώς και μόνο η ύπαρξη περισσότερων υπολογιστών μπροστά από υπαλλήλους και περισσότερων εργαζομένων σε θέματα ΙΤ επιφέρει θετικότερα αποτελέσματα ή, τουλάχιστον, αποπνέει κάποιον εκμοντερνισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής ή ελλιπούς εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων είναι τα έργα ψηφιοποίησης εγγράφων και διαδικασιών που, κάποιες φορές, καταλήγουν στην έκδοση των ίδιων εγγράφων με μόνη διαφορά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και εκτύπωση, γυρίζοντας, όμως, και πάλι από γραφείο σε γραφείο για συλλογή σφραγίδων και υπογραφών.

Ο καθορισμός του στόχου σε ένα έργο Πληροφορικής και, σε επόμενο επίπεδο, η ξεκάθαρη ανάλυση του στόχου αυτού σε επιμέρους ζητούμενα, τα οποία θα είναι εύληπτα και κατανοητά από όλους τους εμπλεκόμενους, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κρίσιμης σημασίας φάση ενός έργου Πληροφορικής εάν θέλουμε να αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Προσεγγίσεις επιπέδου «προχωράμε και βλέπουμε», οι οποίες συχνά καλύπτονται κάτω από τον μανδύα μοντέρνων μεθοδολογιών τύπου agile -τη στιγμή που μόνο αυτό δεν είναι- αποτελούν, μάλλον, σίγουρη συνταγή αποτυχίας και, αν μη τι άλλο, δυσφήμιση των μοντέρνων μεθοδολογιών Πληροφορικής.

Η πλέον έντιμη και ίσως οικονομοτεχνικά βέλτιστη αντιμετώπιση τέτοιων έργων είναι η παύση τους και ο αρχικός επαναποσδιορισμός τους. Έργα κακώς ή ελλιπώς προσδιορισμένα ξεκινούν, δυστυχώς, όχι σπάνια ενώ συχνά τερματίζουν με επίπλαστη επιτυχία, η οποία, όμως, φέρνει μόνο κόστος και προβλήματα στην εργασιακή καθημερινότητα και λειτουργία.