Όπως καταγράφει η Gartner σε πρόσφατη μελέτη της, o ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων (GDPR) θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις όταν εφαρμοστεί (25 Μαΐου 2018).

H Gartner εκτιμά ότι στο τέλος του 2018,περισσότερες από το 50% των εταιρειών που επηρεάζονται από τον GDPR, δεν θα έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του. «Ωστόσο, η απειλή των πολύ τσουχτερών προστίμων, όπως, επίσης, και η ισχυροποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να θέσει σε εγρήγορση τις εταιρείες και να οδηγήσει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις σε μια επανεξέταση των μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων» αναφέρει ο Bart Willemsen, Research Director της Gartner. Η Gartner συστήνει στις επιχειρήσεις να δράσουν τώρα για να διασφαλίσουν ότι θα είναι σύννομες όταν ο κανονισμός τεθεί σε ισχύ.

Γι’ αυτό θα χρειαστεί, σύμφωνα με την Gartner, να εστιάσουν σε πέντε υψηλής προτεραιότητας δράσεις που  θα τους βοηθήσουν να επιταχύνουν και να τηρήσουν έγκαιρα τις απαιτήσεις του GDPR. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καθορίσουν το ρόλο τους μέσα στο GDPR, να ορίσουν έναν Data Protection Officer, να επιδείξουν ικανότητα λογοδοσίας σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, να μπορούν να ελέγχουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και να προετοιμαστούν για θέματα που σχετίζονται με ζητήματα δεδομένων (όπως το να ενημερώνουν έγκαιρα τους πελάτες και συνεργάτες τους για πιθανά data breaches).