Οι δαπάνες σε υπηρεσίες και προϊόντα ασφάλειας πληροφοριών παγκοσμίως θα αγγίξουν το 2016 τα 81,6 δις. δολ., αυξημένες ετησίως κατά 7,9%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Gartner.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και το IT outsourcing αποτελούν αυτή τη στιγμή τις κατηγορίες με τις υψηλότερες δαπάνες στον κλάδο, ενώ μέχρι το 2020, η μεγαλύτερη ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει από τους τομείς του security testing, του IT outsourcing και του data loss prevention (DLP). Η Gartner προβλέπει, επίσης, ότι η μέση τιμή πώλησης για firewalls αναμένεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 2 ή 3% ετησίως μέχρι το τέλος του 2018, ενώ το 90% των οργανισμών θα υιοθετήσουν τουλάχιστον μία μορφή integrated DLP συστήματος, από 50% που είναι σήμερα. Τέλος, προβλέπεται ότι η υιοθέτηση του public cloud θα επηρεάσει τις δαπάνες σε firewall κατά λιγότερο από 10% μέχρι το τέλος του 2019.