Οι οργανισμοί που θέτουν εαυτούς στο επίκεντρο των ψηφιακών οικοσυστημάτων σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τους late comers και αναμένεται να διπλασιάσουν το εύρος των οικοσυστημάτων τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το 2017 CIO Agenda: Seize the Digital Ecosystem Opportunity της Gartner, οι οργανισμοί που πρωτοστατούν στη δημιουργία ψηφιακών οικοσυστημάτων επικεντρώνονται σε τρεις περιοχές: τεχνολογία, οργανωτικές δομές και ηγεσία. Στην πραγματικότητα, οι οργανισμοί αυτοί σχεδιάζουν ψηφιακά προϊόντα χωρίς τους περιορισμούς της εταιρικής πολιτικής ή της υφιστάμενης τεχνολογίας, και σε πολλές περιπτώσεις επιλέγουν να αναπτύξουν in-house την τεχνολογία που χρειάζονται για την ψηφιοποίησή τους ή να συνεργαστούν με κάποιο start-up. Το 68% των top performers επιλέγει τεχνικές bimodal IT, ενώ το 28% αυτών θέτει ως προτεραιότητα την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Σε όρους στρατηγικής, οι top performers των ψηφιακών οικοσυστημάτων δίνουν έμφαση στην καινοτομία, ιεραρχούν την επιχειρηματική αξία πάνω από το κόστος και κατευθύνουν τις επενδύσεις τους από το commodity IT στο ΙΤ που θα κάνει τη διαφορά (differentiating IT).