Με αφορμή τη «γρίπη» της οικονομικής κρίσης, η Gartner «ακροάζεται» τους Διευθυντές Πληροφορικής και τις προτεραιότητές τους και κάνει τη σχετική ...διάγνωση.

Από την αρχή του 2009 και μέχρι το καλοκαίρι, η Gartner ολοκλήρωσε μία έρευνα σχετικά με το σε ποιους διοικητικούς τομείς εστιάζουν την προσοχή τους τα επιχειρησιακά στελέχη και οι Διευθυντές Πληροφορικής. Τέθηκε συγκεκριμένα το ερώτημα του πώς ιεραρχούν την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, το ρίσκο και την ανάπτυξη. Τα σχετικά αποτελέσματα ενέχουν σημαντικές συνέπειες τόσο για τους COOs όσο και για τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Οι 5 «θεραπείες» του business
Προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα το πώς αντεπεξέρχονται στους νέους οικονομικούς όρους οι επιχειρήσεις και η ηγεσία αυτών, η Gartner ζήτησε από 164 CEOs, CFOs και CIOs να μοιράσουν 100 ποσοστιαίους πόντους σε πέντε περιοχές, ανάλογα με τη σημασία κάθε μίας από αυτές για την επιχείρηση:

• Ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής σε κλίμακα
• Παραγωγικότητα και ποιότητα εργασίας
• Ρίσκο, ασφάλεια, συμμόρφωση και έλεγχος
• Αποτελεσματικότητα και βελτιστοποίηση κόστους
• Ανάπτυξη, καινοτομία, εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Πέρα από το οικονομικό
Αν και η αποτελεσματικότητα, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση διαχείρισης κόστους, αποτελούν την κεντρική προτεραιότητα μεταξύ των CIOs, το σχετικό ποσοστό αγγίζει μόλις το 27% και προηγείται μόνο ελαφρά των υπόλοιπων τομέων. Σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις εταιρείες που ρωτήθηκαν, η προσοχή κατανέμεται και στις πέντε περιοχές της επιχειρησιακής αλλαγής.

Προσοχή στις «παρενέργειες»
Η εστίαση ισομοιράζεται μεταξύ των πέντε προτεραιοτήτων για επιχειρήσεις όλων των ειδών και μεγεθών. Είναι ελάχιστες οι εταιρείες εκείνες που δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Το παραπάνω σημαίνει ότι, σε γενικές γραμμές, οι CIOs βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μπλέξιμο τύπου «Deep Purple». Σε μια γνωστή ηχογράφηση του ομώνυμου ροκ συγκροτήματος, ο τραγουδιστής  Ian Gillan, ζήτησε από τον ηχολήπτη να «δυναμώσει τα πάντα πιο δυνατά από όλα τα υπόλοιπα».

Πολλοί CIOs καλούνται σήμερα να διαχειριστούν την ίδια πίεση και να ανταποκριθούν σε ένα ανταγωνισμό κακοφωνίας μεταξύ των επιμέρους επιχειρησιακών προτεραιοτήτων. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί Διευθυντές Πληροφορικής καταλήγουν να μη δίνουν τη δέουσα προσοχή σε κάποιες από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες. Για να ξεφύγουν από το μπλέξιμο αυτό, οι CIOs θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την εσωτερική ζήτηση για τις υπηρεσίες τους.

Η αποκλειστική εστίαση στο κόστος -ή έστω στα οικονομικά στοιχεία- θα οδηγήσει πιθανότατα σε ένα μη-ισορροπημένο portfolio. Απαιτούνται πλέον πιο συχνές και ουσιώδεις συζητήσεις με τον CEO και το CFO και τους λοιπούς επικεφαλής, σχετικά με τις προτεραιότητες στο σύνολο της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Παράπλευρες απώλειες
Αν και κανείς δεν εστιάζει αποκλειστικά στο κόστος, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της υπερβολικής εστίασης στην αποτελεσματικότητα σε βάρος άλλων προτεραιοτήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, «θύματα» της αποτελεσματικότητας πέφτουν η ευελιξία και η ανάπτυξη. Κάποιες φορές, η μείωση του κόστους αποτελεί συνειδητά την πρώτη προτεραιότητα και οι τομείς της ευελιξίας και της ανάπτυξης αντιμετωπίζονται ως δευτερευούσης σημασίας.

Κάποιες άλλες φορές , όμως, ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνονται σημαντικοί συμβιβασμοί σε επίπεδο ανάπτυξης και ευελιξίας, χωρίς να υπάρχει η σχετική πρόθεση. Κι αυτό μπορεί να οδηγήσει κάποιες επιχειρήσεις στην απώλεια της ευελιξίας που απαιτείται για την ανάπτυξη, καθηλώνοντας την επιχείρηση ακόμα και μετά το πέρας της κρίσης. Ενα κοινό παράδειγμα είναι αυτό των επιχειρήσεων που επιλέγουν οικονομικές, αλλά καθόλου ευέλικτες, λύσεις οutsourcing -ή παρομοίως «δύσκαμπτους» τρόπους διαχείρισης των εφαρμογών legacy.


Εξωγενείς παράγοντες
Οι πιέσεις όσον αφορά τις επιχειρησιακές προτεραιότητες παραμένουν οι ίδιες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της κάθε εταιρείας. Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα από το συσχετισμό μεταξύ εταιρικής κερδοφορίας και έντασης των δραστηριοτήτων Πληροφορικής. Κερδοφόρες και μη επιχειρήσεις διαφοροποιούνται μόλις κατά 3% όσον αφορά την προτεραιότητα που δίνουν στον τομέα του ΙΤ. Αυτό υποδεικνύει ότι οι προτεραιότητες μιας επιχείρησης υπαγορεύονται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι αλλαγές σε ρυθμιστικό ή μακροοικονομικό επίπεδο.

Η «συνταγογράφηση» του CIO
Η «διάγνωση» της Gartner συμπληρώνετε από τις ακόλουθες οδηγίες που απευθύνει στους CIOs:
1. Βεβαιωθείτε ότι η αντίδρασή σας στην κρίση δεν εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στο κόστος. Ακόμα και αν οι οικονομικοί σας περιορισμοί είναι ιδιαίτερα έντονοι, διασφαλίστε ότι αντιμετωπίζετε στρατηγικά τις υπόλοιπες επιχειρησιακές προτεραιότητες.
2. Ενδυναμώστε τις αρχές διακυβέρνησης της ζήτησης για τις υπηρεσίες του ΙΤ και της διασφάλισης έργων μετά αποτελεσμάτων ώστε να ορίζετε σωστά τις προτεραιότητές σας και να μεγιστοποιείτε το σύνολο των σχετιζόμενων οφελών -πέραν της άμεσης μείωσης του κόστους.
3. Συζητήστε με τα επιχειρησιακά στελέχη για να κατανοήσετε ποιους τομείς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ως κεντρικές προτεραιότητες. Εάν καταφέρετε να τους εμπλέξετε στην όλη προσπάθεια, θα σας είναι προφανές το πού συμφωνούν και πού διαφωνούν. Το παραπάνω θα πρέπει να γίνεται σε μια τακτική (πχ. τριμηνιαία) βάση, αφού οι προτεραιότητες αλλάζουν συχνά.
4. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να συγκρίνετε τις απόψεις του προσωπικού Πληροφορικής και των επιχειρησιακών στελεχών ώστε να εντοπίσετε τυχόν κενά και αποκλίσεις όσον αφορά την αντίληψη των πραγμάτων. Σχεδιάστε επικοινωνιακές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στο γεφύρωμα του παραπάνω χάσματος.

Το «ιατρικό ανακοινωθέν» της Gartner
• Ο επιχειρηματικός κόσμος στο σύνολό του, αλλά και όλες οι επιμέρους αγορές, εστιάζουν την προσοχή τους σε πέντε βασικές περιοχές: ευελιξία, αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα, ρίσκο και ανάπτυξη.
• Τα επιχειρησιακά στελέχη ισομοιράζουν την προσοχή τους σε όλες τις παραπάνω περιοχές. Αυτό, με τη σειρά του, φέρνει το ΙΤ αντιμέτωπο με την πρόκληση της σωστής διαχείρισης των απαιτήσεων που έχει η επιχείρηση από αυτό και της σωστής ιεράρχησης των επενδύσεων.
• Αν και η παραγωγικότητα και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κόστους αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητα για πολλούς CIOs, η διαφορά της από τις υπόλοιπες προτεραιότητες είναι μικρή.
• Αν και η αποτελεσματικότητα δεν είναι κυρίαρχη ως προτεραιότητα, υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλές επιχειρήσεις θυσιάζουν δυνατότητες ευελιξίας και ανάπτυξης προκειμένου να μειώσουν τα κόστη. Συχνά, αυτό συμβαίνει παρά τη θέληση τους.
• Οι προτεραιότητες παραμένουν κοινές, παρά το μέγεθος, την κερδοφορία και το ρόλο της Πληροφορικής στην επιχείρηση. Αυτό υποδεικνύει ότι εξωγενείς παράγοντες -και όχι οι ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας- υπαγορεύουν το πού θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της.