Το τέταρτο τρίμηνο του 2008 θα αποτελέσει το πρώτο από πολλά τρίμηνα προκλήσεων για την αγορά επιχειρηματικού λογισμικού, σύμφωνα με την Gartner.

Ένας συνδυασμός οικονομικών, τεχνικών και περιφερειακών δυνάμεων,  ανάγκασε την Gartner να αναθεωρήσει τις πτωτικές της προβλέψεις για τις δαπάνες των επιχειρηματικού λογισμικού για το 2008 μέχρι το 2012. Η παγκόσμια επιχείρηση λογισμικού βρίσκεται σε ένα σύνολο 229,2 δις. δολάρια το 2008 εμφανίζοντας αύξηση 13,9 % από το 2007.

Αυτές οι προβλέψεις βρίσκονται ελαφρώς κάτω από την πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου των 231,2 δις, σημειώνοντας αύξηση 14,9%. Η αγορά προβλέπεται να φτάσει στα 244,3 δις δολάρια το 2009, μία αύξηση της τάξεως του 6,6% από τα έσοδα του 2008. Ωστόσο και αυτό το ποσοστό βρίσκεται κάτω από τις αρχικές προβλέψεις της Gartner που έκαναν λόγο  για συνολικά έσοδα $253,1 δις (9,5% αύξηση).

Οι αναλυτές της Gartner αναφέρονται σε οκτώ κύριες τεχνολογικές δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνονται από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς:  Networked, pervasive computing, Business process transformation, SOA and Web services, Technology convergence (σύγκλιση τεχνολογίας), Rationalization of product portfolios, Linux and open-source software (OSS), Virtualization Collaboration, unified communications and voice over IP.