Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει το “digital disruption” στον επιχειρηματικό κόσμο, με τη σταδιακή εδραίωση των αλγορίθμων, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, των bots και chatbots, σε περισσότερες λειτουργίες και κλάδους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της Gartner διατρανώνουν ότι οι CIOs θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό που η Gartner ονοματίζει “algorithmic business”.
 «Κατ’ ελάχιστον, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσουν τη «μεγάλη εικόνα» για όλες τις πληροφοριακές και τεχνολογικές υποδομές, που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη του ψηφιακού επιχειρείν.

Και είναι ευθύνη του CIO να συνεργαστεί με τα άλλα τμήματα του οργανισμού, ώστε να προσδιορίσει ποιος -πέρα από το IT- θα αναπτύξει, υποστηρίξει και χρηματοδοτήσει τις άλλες σημαντικές πτυχές του ψηφιακού επιχειρείν» δηλώνει ο Steve Prentice, Αντιπρόεδρος της Gartner, στο πλαίσιο του Gartner Symposium/ITxpo 2016, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Σεπτεμβρίου, στο Κειπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. Σύμφωνα με τη Gartner, μέσα στα επόμενα χρόνια, τεχνολογίες όπως το machine learning και τα bots θα μπορούν να υποκαταστήσουν τους ανθρώπους σε κάποιες διαδικασίες και οι CEOs πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι CIOs αναζητούν ενεργά νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης στο επιχειρηματικό περιβάλλον.