Όπως επισημαίνεται στη μελέτη Gartner 2017 CIO Agenda, στην οποία συμμετείχαν 2.598 CIOs από 93 χώρες (μεταξύ των οποίων 377 CIOs κυβερνητικών οργανισμών από 38 χώρες), οι CIOs που δραστηριοποιούνται σε κυβερνητικούς οργανισμούς οφείλουν να κοιτάξουν επειγόντως πέρα από το δικό τους περιβάλλον και να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους συναδέλφους τους στο ιδιωτικό τομέα και στους άλλους κλάδους.

Και οφείλουν, επίσης, να δεσμευτούν ώστε να ακολουθήσουν δράσεις που θα οδηγούν σε άμεσες και μετρήσιμες βελτιώσεις, τις οποίες οι πολίτες θα αναγνωρίζουν και θα εκτιμούν. Οι CIOs των κυβερνητικών οργανισμών προβλέπουν, σύμφωνα με τη μελέτη, μια αύξηση κατά 1,4% στα IT budget τους, σε σχέση με τη μέση αύξηση 2,2% σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Για τους CIOs της τοπικής αυτοδιοίκησης το ποσοστό είναι ακόμα καλύτερο και αυξάνει στο 3,5%.

Όσον αφορά τις τεχνολογίες που διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυναμική για να αλλάξουν τους κυβερνητικούς οργανισμούς τα πέντε επόμενα χρόνια, τα Advance Αnalytics βρίσκονται στην κορυφή με 79% και ακολουθεί το Digital Security με 74%. Το Internet of Things θα παίξει καταλυτικό ρόλο για την αλλαγή της τοπικής αυτοδιοίκησης (68%), ενώ λιγότερες ευκαιρίες αξιοποίησης από τους κυβερνητικούς οργανισμούς κάθε κατηγορίας έχουν το machine learning , το blockchain και τα έξυπνα ρομπότ.

Τέλος, τα τρία μεγαλύτερα εμπόδια που οι CIOs των κυβερνητικών οργανισμών πρέπει να ξεπεράσουν για να πετύχουν τους στόχους τους είναι τα skills ή οι δεξιότητες (26%), το funding ή τα budgets (19%), η κουλτούρα ή δομή του οργανισμού (12%).