Τα δικτυωμένα αυτοκίνητα θα εγκαινιάσουν μια νέα εποχή ευφυούς κινητικότητας μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως εκτιμά η Gartner σε πρόσφατη μελέτη της, σύμφωνα με την οποία θα αυξηθεί σημαντικά η παραγωγή των δικτυωμένων οχημάτων, τόσο στις ώριμες όσο και αναδυόμενες αγορές αυτοκινήτων.

Η παραγωγή νέων αυτοκινήτων, τα οποία μέσω ενός ενσωματωμένου module επικοινωνίας  ή μια φορητής τελικής συσκευής θα μεταφέρουν δεδομένα, αναμένεται να αγγίξει το 2016 τα 12,4 εκ. τεμάχια, για να αυξηθεί έως το 2020 στα 61 εκατ.τεμάχια. Ως δικτυωμένο αυτοκίνητο η Gartner ορίζει ένα όχημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια αμφίδρομη επικοινωνία με ένα εξωτερικό δίκτυο, για να αναμεταδώσει μέσω αυτής ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες, τηλεμετρικά δεδομένα του αυτοκινήτου δεδομένα παρακολούθησης και συντήρησης.