Μέχρι το 2020, οι εταιρικές πολιτικές “no-cloud” θα είναι τόσο σπάνιες όσο είναι σήμερα οι πολιτικές “no-internet”, σύμφωνα με έρευνα της Gartner, καθώς οι πολιτικές cloud-first ή και cloud-only αντικαθιστούν την «αμυντική» στάση no-cloud που επικρατούσε σε πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια.

Το υβριδικό cloud θα αποτελεί την πιο συχνή μορφή του cloud – ωστόσο αυτό θα απαιτεί το public cloud να αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής. Η Gartner προβλέπει ότι μέχρι το 2019 πάνω από το 30% των νέων επενδύσεων σε λογισμικό από τους 100 μεγαλύτερους παρόχους θα έχει μετασχηματιστεί από cloud-first σε cloud-only, ενώ μέχρι το 2020 τα έσοδα IaaS και PaaS θα ξεπεράσουν τα 55 δις. δολ., ξεπερνώντας πιθανόν και τα έσοδα από servers.