Τη θέση του CDO ως καταλύτη για μια νέα οργανωσιακή δομή αποκαλύπτει η δεύτερη ετήσια έρευνα της Gartner για τους CDOs.

Το 30% των CDOs αναφέρεται απευθείας στον CEO και, σε αυτό το πλαίσιο, η Gartner προβλέπει ότι, μέχρι το 2020, το 15% των CDOs που ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις απαιτήσεις του ρόλου τους θα αναλάβουν ρόλου CEO, COO, CMO και άλλους C-suite ρόλους. «Ο ρόλος του CDO έχει operational χαρακτήρα. Το 54% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι έχει ήδη δημιουργήσει ολικώς ή μερικώς ρόλο OCDO, ενώ ένα επιπλέον 20% δηλώνει διατεθειμένο να δημιουργήσει τη θέση μέσα στον επόμενο χρόνο» δηλώνει η Debra Logan, vice president and Gartner Fellow. Σύμφωνα με την έρευνα, οι αντικειμενικοί σκοποί για τον OCDO είναι να ενισχύσει τη σχέση με τον πελάτη (62%), να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (60%) και να βελτιώσει την επιχειρησιακή απόδοση (54%).