it management

logo

key:
top: analyst’s corner, it operations, it strategy

Στην περίοδο ανακατατάξεων της παγκόσμιας οικονομίας, σε μία εποχή ισχνών αγελάδων για άλλους, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την κρίση που δημιουργεί η κατάσταση αυτή

Της Βάσως Κωνσταντινίδου, [email protected]

Κάθε τμήμα οποιασδήποτε εταιρείας, καλείται να «σφίξει το ζωνάρι» προβαίνοντας σε περικοπές δαπανών. Η μεγάλη κοινότητα του IT, αποτελώντας ισχυρό τμήμα κάθε επιχείρησης, μπορεί με συγκεκριμένους τρόπους να συμβάλλει με τον τρόπο του στη μείωση των εξόδων του οργανισμού. Η λίστα που ακολουθεί και  παρουσιάστηκε πρόσφατα από αναλυτές της Gartner, περιλαμβάνει ορισμένους από τους τρόπους μείωσης κόστους που έχουν στη διάθεσή τους τα IT στελέχη:

1. Η πλέον προφανής περιοχή που επιδέχεται αλλαγές μείωσης δαπανών είναι οι αμοιβές του προσωπικού. Η Gartner εκτιμά ότι εφόσον το 37% του μέσου προϋπολογισμού του IT αφορά στο προσωπικό, αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία εξοικονόμησης χρημάτων. Οι επιχειρήσεις συμβουλεύονται να υιοθετήσουν μία πολιτική που να περιλαμβάνει το «πάγωμα» των μισθών, τη μείωση ή και κατάργηση των bonus, καθώς και τη μείωση των εξωτερικών αναδόχων (outsourcing). Επιπλέον, στις επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί σε απομακρυσμένες περιοχές, συστήνεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής των εργαζομένων τους, μειώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα.

2. Η στροφή των επιχειρήσεων σε μία «επίπεδη» κατανομή ευθυνών. Εκεί όπου βρίσκονται υπό την καθοδήγηση ενός στελέχους κατά μέσο όρο έξι έως επτά εργαζόμενοι, η Gartner συστήνει την τοποθέτηση ενός IT executive που θα είναι υπεύθυνος για 20 και πλέον άτομα. Οι «flat» οργανώσεις είναι σε θέση όχι μόνο να εξοικονομούν χρήματα, αλλά και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

3. Η συμμετοχή -και ενεργή παρουσία- ενός οικονομολόγου στην ομάδα ηγεσίας της επιχείρησης θεωρείται απαραίτητη. Είναι κατ’εξοχήν εκείνος που θα αναλύει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης, αλλά και θα βρίσκει τρόπους για τον περιορισμό των δαπανών.

4. Ο προσεκτικός έλεγχος των τιμολογίων ανά τακτά διαστήματα, μπορεί να γλιτώσει την εταιρεία από κόστη που σε άλλη περίπτωση δε θα ήταν εύκολο να αντιληφθεί. Οι χρεώσεις που αναγράφονται στα τιμολόγια πρέπει να ταυτίζονται  με τις τιμές που είχαν συμφωνηθεί αρχικά με τους προμηθευτές. Στα τιμολόγια ίσως εμφανίζονται χρεώσεις σε σημεία που δεν δικαιολογούνται – εάν δεν ελεγχθούν, δεν θα ανακαλυφθούν ποτέ. 

5. Η κατάργηση προγραμμάτων software που παραμένουν για καιρό αχρησιμοποίητα, μπορεί  να εξοικονομήσει υψηλό κέρδος στις επιχειρήσεις.

6. Η Gartner συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να κρατούν «σκληρή» στάση κατά την διαπραγμάτευση των συμφωνιών, εξετάζοντας χωρίς «φόβο» το ενδεχόμενο αλλαγής των υπαρχόντων προμηθευτών τους προκειμένου να αποκομίσουν μεγαλύτερο όφελος.

7. Στις εταιρείες που συχνά πραγματοποιούν συναντήσεις και μισθώνουν χώρους εκτός εταιρείας για την πραγματοποίησή τους, η Gartner συστήνει να εξετάσουν την περίπτωση αγοράς ενός συστήματος τηλεδιάσκεψης, ώστε να απαλλαγούν από πάγια έξοδα του είδους.

8. Η χρήση του διαδικτύου για τη μεταφορά υλικού, σε αντικατάσταση των ακριβών μεταφορικών υπηρεσιών (courier) -όπου αυτό είναι εφικτό- μπορεί εύκολα να αποτελέσει ένα σημαντικό κέρδος για την εταιρεία.

9. Εφόσον το λογισμικό πρόγραμμα που ως τώρα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις παραμένει ικανοποιητικό και λειτουργικό, η αγορά των προγραμμάτων Vista μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα.

10. Με μεθόδους όπως είναι η μείωση της υπερεπάρκειας στους χώρους αποθήκευσης (duplicates), το αντίστοιχο κόστος μπορεί να ελαττωθεί αισθητά.

11. Μεγάλος αριθμός αχρησιμοποίητων αδειών λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος εκφράσει σχετικό αίτημα.

moto
Συμβουλεύεται στις επιχειρήσεις να κρατούν «σκληρή» στάση κατά την διαπραγμάτευση των συμφωνιών, εξετάζοντας χωρίς «φόβο» το ενδεχόμενο αλλαγής των υπαρχόντων προμηθευτών τους προκειμένου να αποκομίσουν μεγαλύτερο όφελος