Ενώ ο προβληματισμός που δημιουργείται από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις είναι έντονος, είναι δυνατό ένας CEO -φοβούμενος την πιθανότητα αποσταθεροποίησης της οργάνωσης- να μην δείχνει με τις πράξεις του ότι έχει αντιληφθεί την κατάσταση, αναγνωρίζοντας συχνά ελάχιστες από τις πραγματικές άμεσες συνέπειες.

Η δυσαρμονία αυτή μεταξύ των συνεχών εξελίξεων και της δυσκολίας εντοπισμού των συνεπειών τους σε μία επιχείρηση, «παραλύει» τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σπαταλώντας ταυτόχρονα πολύτιμο χρόνο προγραμματισμού.

Οι IT leaders, διατηρώντας νευραλγική θέση μέσα στην εταιρεία, οφείλουν να αντιλαμβάνονται και να ενστερνίζονται την επικρατούσα τάση ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα και να πράττουν ανάλογα. Οι CIO’s μπορούν να λειτουργήσουν σαν στήριγμα, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας την εταιρεία σε μία περίοδο οικονομικής ύφεσης. Κάνοντας επίσης ένα βήμα μπροστά, μπορούν να δώσουν το στίγμα τους επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στο ανθρώπινο δυναμικό, διατηρώντας ή εντείνοντας την εστίασή τους σ’ αυτό.

Σε δύσκολους καιρούς, οι «ηγέτες» και οι ηγετικές τους ικανότητες δοκιμάζονται. Το ενδιαφέρον έγκειται όχι μόνο στο τι πράττουν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αλλά και στο πώς το πράττουν καθώς είναι σημαντικό να έχουν υπόψη τους, ότι ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν και θα υποστηρίξουν τους ανθρώπους τους σε μία περίοδο ύφεσης, θα έχει μακροπρόθεσμα αντίκτυπο στο εάν και πώς οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι θα τους υποστηρίξουν σε μία περίοδο ευημερίας.

Πρακτικές που έχουν ως στόχο τον άνθρωπο
Οι οικονομικές αναταραχές στον δυτικό κόσμο διαδίδονται και εντείνονται συνολικά σε παγκόσμια κλίμακα και οι επιτυχημένοι executives και managers πρέπει να θεωρήσουν δεδομένο το γεγονός ότι καμία επιχείρηση δεν θα παραμείνει άθικτη. Ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία εταιρεία, είναι βέβαιο ότι ένας αριθμός πελατών, προμηθευτών και συνεργατών θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόβλημα μετρητών το οποίο φυσικά θα επηρεάσει και την επιχείρηση. Εξίσου σημαντικό επίσης είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι και -αξιόπιστοι- ανάδοχοι θα αντιμετωπίσουν έντονες πιέσεις σε προσωπικό επίπεδο καθώς θα κληθούν να παλέψουν ταυτόχρονα και με οικονομικές, πιστωτικές και στεγαστικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με την Gartner, ορισμένες πρακτικές από την πλευρά των ηγετικών στελεχών, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαιτέρως χρήσιμες και αποτελεσματικές όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανησυχιών του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών μίας επιχείρησης:

  • η σύσταση και η ενθάρρυνση ομάδων εργασίας μπορεί να παρακινήσει και να τονώσει την ανάπτυξη δημιουργικών ιδεών, επιτρέποντας στην επιχείρηση να λειτουργεί χωρίς απώλεια μετρητών και πίστωση και χωρίς να χρειάζεται να «θυσιάσει» ανθρώπινο δυναμικό. Η δέσμευση των εργαζομένων κατά μήκος ολόκληρης της οργάνωσης αλλά και σε διαφορετικά επίπεδα, μπορεί να συντελέσει στη δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία.
  • ο προγραμματισμός ανοικτών συναντήσεων επικοινωνίας σε τακτική βάση στις οποίες οι senior managers, οι leaders και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες θα μπορούν να μοιράζονται την πρόοδο που έχουν κάνει όσον αφορά τις ανησυχίες που έχει η επιχείρηση, αποτελεί έναν ακόμα έξυπνο χειρισμό που εξισορροπεί τη συνεργασία και την -ανοικτή- επικοινωνία με τα κατάλληλα επίπεδα κοινοποίησης.
  • η ενθάρρυνση ηγετικών δεξιοτήτων αλλά και δημιουργικότητας, σε όλα τα επίπεδα, μπορεί να αποδειχθεί επίσης μία έξυπνη τακτική. Η οικονομική ύφεση δεν αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να απασχολεί μόνο τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη, αλλά αφορά εκτός από τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές και τους αναδόχους, τους συνεργάτες, τους παρόχους υπηρεσιών ακόμα και τους πελάτες.
  • ως σημαντικό ακόμα ανακύπτει το γεγονός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και της κατανόησης που πρέπει να δείχνουν απέναντι στη διαχείριση των αποχωρήσεων ιδιαίτερα δε όταν η πολιτική για τις αποχωρήσεις ασκείται από την ίδια την επιχείρηση ή υποστηρίζεται από αυτή.
  • προκειμένου η επιχείρηση να εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και με τις όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες, είναι βασικό τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απόδοση της εταιρείας να διατηρούνται ξεκάθαρα διαχωρισμένα από την οικονομική ύφεση.
  • στην περίπτωση που η μείωση του εργατικού δυναμικού κριθεί αναγκαία και αναπόφευκτη, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο -κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων- να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το τρέχον όραμα της επιχείρησης αλλά και το μελλοντικό. Το να κοινοποιείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εργαζόμενους και αναδόχους θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν καλύτερα και να κατανοήσουν τον επιχειρησιακό συλλογισμό.