H παράλληλη ανάπτυξη και η συνεργασία ανθρώπων και μηχανών αποτελεί το επίκεντρο του τελευταίου Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, στο οποίο παρατίθενται και αναλύονται συνολικά 43 τεχνολογίες.

Πηγή: Gartner, Επιμέλεια: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Η παράλληλη ανάπτυξη μηχανών και ανθρώπων αποτελεί το κύριο πόρισμα του φετινού Hype Cycle for Emerging Technologies της Gartner, στο οποίο οι αμερικανοί αναλυτές έβαλαν στο μικροσκόπιο 43 τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τεχνολογίες , όπως το cloud computing και το Near Field Communications (NFC), οι οποίες, φυσικά, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «νέες και αναδυόμενες».

Η Gartner τοποθετεί κάθε μία από τις τεχνολογίες που εξέτασε σε μια από τις πέντε φάσεις που χαρακτηρίζουν το “Hype Cycle”. Aρχικά, υπάρχει η φάση της καινοτομίας, ενώ ακολουθεί το αποκορύφωμα, με τη φάση των μεγάλων προσδοκιών. Στην τρίτη φάση υπάρχει μια υποχώρηση ένεκα της απογοήτευσης που προκύπτει από τη μη εκπλήρωση των μεγάλων προσδοκιών, ακολουθεί η φάση της ωρίμανσης για να κλείσει ο κύκλος με τη φάση της υλοποίησης.

Η Gartner αποφάσισε στο τελευταίο της Hype Cycle να αποτυπώσει τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, ένεκα της αυξανόμενης αποδοχής των «έξυπνων» συσκευών, των γνωστικών συστημάτων Πληροφορικής και του Internet of Things. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σχέση ανθρώπου μηχανής επανακαθορίζεται από τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες γεφυρώνουν τα χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους και στις μηχανές.

Η επιλογή της Gartner να επιλέξει ως κύριο θέμα του φετινού Hype Cycle την καταγραφή της επαναστατικής σχέσης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, έχει ως σκοπό να κάνει τους οργανισμούς να δουν το μέλλον με μια πιο καθαρή προοπτική, χωρίς τις παρωπίδες που ενισχύουν την αντίληψη ότι οι υπολογιστές και οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Παρατηρώντας τον τρόπο που οι αναδυόμενες τεχνολογίες υιοθετούνται από τους πρώτους που τις εφαρμόζουν, μπορεί κανείς να καταγράψει τρεις κυρίως τάσεις.

Την επαύξηση των ανθρώπινων ικανοτήτων με την εκμετάλλευση της τεχνολογίας (για παράδειγμα, οι πρόσθετες δυνατότητες που αποκτά ένας υπάλληλος χρησιμοποιώντας ένα «φορετό» υπολογιστή), την αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές (για παράδειγμα ένας εικονικός υπάλληλος με δυνατότητες εκμάθησης που επικοινωνεί με τους πελάτες) και τη συνεργασία των ανθρώπων με τις μηχανές για την επίτευξη ενός κοινού στόχου (για παράδειγμα, ένα ρομπότ που συνεργάζεται με έναν υπάλληλο αποθήκης για να τοποθετεί περισσότερες κούτες).

Οι επιχειρήσεις του μέλλοντος θα χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από αυτές τις τρεις τάσεις για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να μετασχηματίσουν την εμπειρία πελάτη και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό θα γίνει εφικτό καθώς οι μηχανές θα γίνονται καλύτερες όσον αφορά την κατανόηση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος (για παράδειγμα, αναγνωρίζοντας τη συναισθηματική χροιά στη φωνή ενός ατόμου), οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν καλύτερα τις μηχανές (για παράδειγμα, μέσω του Internet of things), ενώ την ίδια στιγμή οι άνθρωποι και οι μηχανές θα γίνονται εξυπνότεροι, μέσω της συνεργασίας τους.

Τεχνητή επαύξηση ανθρώπινων δυνατοτήτων
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επαυξήσουν τις ανθρώπινες ικανότητες στο φυσικό, συναισθητικό και γνωσιολογικό επίπεδο. Το κυριότερο πλεονέκτημα για επιχειρήσεις που προκύπτει από αυτό, είναι η δημιουργία μιας περισσότερο ικανής εργατικής δύναμης. Σε αυτήν την κατηγορία τεχνολογιών ανήκουν η βιοακουστική αίσθηση, το ποσοτικό εγώ, το 3D bioprinting, τα interfaces μέσω εγκεφάλου, η αυτόματη μετάφραση, τα φορετά user interfaces, η εικονική πραγματικότητα και ο έλεγχος μέσω χειρονομιών.

Αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές
Οι μηχανές μπορούν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους σε πολλές περιοχές: σε επικίνδυνες εργασίες, σε απλές, αλλά κοστοβόρες στην υλοποίησή τους, εργασίες και σε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Το κυριότερο όφελος που προκύπτει από την αντικατάσταση των ανθρώπων με τις μηχανές είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, η μείωση του κινδύνου για τον άνθρωπο και, μερικές φορές, η παροχή έργου καλύτερης ποιότητας και με πιο άμεση ανταπόκριση. Στις τεχνολογίες αυτής της κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται οι ογκομετρικές και ολογραφικές οθόνες, τα αυτοκινούμενα οχήματα, τα φορητά ρομπότ και οι εικονικοί υπάλληλοι.

Συνεργασία ανθρώπων – μηχανών
Οι άνθρωποι και οι μηχανές δεν αποτελούν αντικρουόμενες δυνάμεις, καθώς πολλές φορές η παράλληλη συνεργασία τους αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Μια νέα γενιά ρομπότ κατασκευάζεται, ώστε να συνεργάζεται με τους ανθρώπους. Το κυριότερο όφελος από την παράλληλη συνεργασία ανθρώπων και μηχανών είναι η δυνατότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων και των δύο κόσμων (όπως είναι η παραγωγικότητα και η ταχύτητα από τις μηχανές, η συναισθηματική ευφυΐα και η ικανότητα διαχείρισης του άγνωστου από τους ανθρώπους).

Τεχνολογίες που εκπροσωπούν και υποστηρίζουν αυτήν την τάση είναι τα αυτοκινούμενα οχήματα, τα φορητά ρομπότ, οι εικονικοί υπάλληλοι και οι τεχνολογίες ερώτησης/απάντησης σε φυσική γλώσσα. Οι τρεις τάσεις που θα αλλάξουν την εργατική δύναμη και την καθημερινότητά μας στο μέλλον ενεργοποιούνται από ένα σετ τεχνολογιών που βοηθάνε σε μια καλύτερη αλληλοκατανόηση των ανθρώπων με τις μηχανές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία μηχανών που διαθέτουν μεγαλύτερη κατανόηση, αλλά και με την παράλληλη αύξηση της ευφυΐας των μηχανών και των ανθρώπων.

Μηχανές με …κατανόηση
Οι μηχανές και τα συστήματα μόνο όφελος μπορούν να έχουν από μια καλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των συναισθημάτων. Αυτή η κατανόηση οδηγεί σε μια απλή αλληλεπίδραση, όπως είναι, για παράδειγμα, η απεικόνιση μιας επιχειρησιακής έκθεσης για τη θέση που είναι πιο κοντά στον ενδιαφερόμενο χρήστη, η καλύτερη κατανόηση των πελατών με βάση τα posts που γίνονται στο Facebook για ένα νέο προϊόν, η χρήση εικονικών υπαλλήλων για την απάντηση σε ερωτήσεις πελατών με φυσικό τρόπο.

Οι τεχνολογίες που αντιστοιχούν σε αυτές τις δυνατότητες περιλαμβάνουν τη βιοακουστική αίσθηση, την «έξυπνη» σκόνη, το ποσοτικό εγώ, το συναισθηματικό computing, τα biochips, τα 3D scanners, τα συστήματα ερώτησης και απάντησης με φυσικό τρόπο, η ιατρική παρακολούθηση με φορητές συσκευές, οι βιομετρικοί μέθοδοι ταυτοποίησης, η «ευφυία» τοποθεσίας και η αναγνώριση ομιλίας. Καθώς οι μηχανές γίνονται «εξυπνότερες» και αρχίζουν να αυτοματοποιούν όλο και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, οι άνθρωποι θα χρειαστεί να εμπιστευτούν τις μηχανές και να αισθάνονται ασφαλείς. Οι τεχνολογίες που συνθέτουν το Internet of things βοηθούν σε αυτό, καθώς παρέχουν αυξημένη οπτική στο πώς λειτουργούν οι μηχανές, αλλά και στο περιβάλλον που λειτουργούν.

Το MIT, για παράδειγμα, εργάζεται πάνω στον Kismet, ένα ρομπότ που χρησιμοποιεί οπτικούς και ακουστικούς αισθητήρες για να «αισθάνεται» και να αντιδρά με εκφράσεις προσώπου για να δείχνει ότι καταλαβαίνει. Αυτοί οι τύποι τεχνολογίας είναι πολύ σημαντικοί για να επιτρέψουν τη συνεργασία ανθρώπων και μηχανών. Ανάμεσα στις τεχνολογίες αυτού του είδους που αναφέρει το Hype Cycle 2013 περιλαμβάνονται τα Internet of Things, machine-to-machine communication services και τα δίκτυα πλέγματος.

Οι μηχανές και οι άνθρωποι γίνονται εξυπνότεροι
Τα Big Data, τα Analytics και το γνωστικά συστήματα Πληροφορικής υποστηρίζουν τους ανθρώπους στις αποφάσεις τους και τους προσφέρουν αυτοματισμούς, ενώ στις μηχανές προσφέρουν ευαισθητοποίηση και τεχνητή ευφυΐα. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τα «πράγματα» και τους ανθρώπους εξυπνότερους. Η τεχνολογία NLQA (Natural Language Question Answering), για παράδειγμα, μπορεί να βελτιώσει τους εικονικούς υπάλληλους κατά τη φάση εξυπηρέτησης πελατών. Το NLQA μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί από τους γιατρούς για την αναζήτηση σε μεγάλες ποσότητες ιατρικών δημοσιεύσεων και κλινικών τεστ, ώστε να βοηθηθούν στη διάγνωση μιας ασθένειας ή στην επιλογή του κατάλληλου πλάνου θεραπείας.

Αυτές οι υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι θεμελιώδεις τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις μηχανές, καθώς οδεύουμε σε ένα ψηφιακό μέλλον. Σε αυτό το μέλλον οι οργανισμοί θα πρέπει να υπολογίζουν τεχνολογίες όπως είναι το quantum computing, τα καθοδηγητικά analytics, το neurobusiness, το NLQA, τα Big Data, η επεξεργασία πολύπλοκων γεγονότων, τα In-Memory συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS), το cloud computing, τα in-memory και predictive analytics.