Όπως καταγράφει η Gartner σε πρόσφατη μελέτη της, οι δαπάνες παγκοσμίως το 2018 σε λύσεις (λογισμικό) Robotic Process Automation (RPA) θα αγγίξουν τα 680 εκατ. δολάρια, αυξανόμενες κατά 57% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για το 2022 οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι δαπάνες για λύσεις RPA θα αγγίξουν τα 2,4 δισ. δολάρια περίπου. «Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνολογία RPA, ώστε να αυτοματοποιήσουν γρήγορα και απλά τις χειροκίνητες εργασίες» αναφέρει η Cathy Tornbohm, VP Analyst της Gartner. «Αν και ορισμένοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους εργασίες με χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων, η εφαρμογή RPA tools θα μειώσει το ποσοστό σφαλμάτων, αυξάνοντας, ταυτόχρονα,  την ποιότητα των δεδομένων».

Το RPA δεν αποτελεί μια «One-Size-Fits-All» τεχνολογία και σε ορισμένες περιπτώσεις οι εναλλακτικές λύσεις οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα. Οι λύσεις RPA λειτουργούν αποτελεσματικότερα, όταν οι επιχειρήσεις χρειάζονται δομημένα δεδομένα για την αυτοματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών ή διαδικασιών. Επίσης, είναι κατάλληλες για να προσθέσουν λειτουργικότητα σε παλαιότερα συστήματα ή για τη σύνδεση σε εξωτερικά συστήματα όταν δεν είναι εφικτές άλλες λύσεις ΙΤ. Μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία έχουν οι λύσεις RPA κυρίως για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές, τις εταιρείες κοινής ωφέλειας και τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς.