Η ύψιστη προτεραιότητα για τους CEOs, όπως καταγράφεται στην έρευνα «Gartner 2019 CEO und Senior Business Executive Survey» που έλαβε χώρα το δ’ τρίμηνο του έτους και στην οποία συμμετείχαν 473 CEOs και Διευθυντές Εταιρειών από εταιρείες με ετήσιο τζίρο τουλάχιστον 50 εκατ. δολάρια, είναι η ανάπτυξη των και η λήψη μέτρων που θα την κάνουν αυτή δυνατή.

Το νέο δεν είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των CEOs, αλλά το ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των CEOs που την έχουν ως πρώτη προτεραιότητά τους: από 40% πέρσι σε 53% φέτος. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΙΤ (32%), ενώ σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρσι σημείωσαν τα οικονομικά ζητήματα, περιλαμβανομένων της κερδοφορίας, του κόστους και της διαχείρισης ρίσκου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Gartner, η αυξανόμενη βαρύτητα των οικονομικών θεμάτων για τους CEOs δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναμένουμε περισσότερες περικοπές στο μέλλον, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι οι CEOs παρακολουθούν πλέον από πιο κοντά την οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Δεν εκπλήσσει, επίσης, το γεγονός ότι οι ψηφιακές τάσεις βρίσκονται μέσα στα ενδιαφέροντα των CEOs. Το 82% εξ αυτών αναφέρουν ότι εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους, σε σχέση με το 62% της προηγούμενης μελέτης. Συναρτήσει αυτού του γεγονότος, οι CEOs πιστεύουν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για όλα τα στελέχη τους, ειδικά γι’ αυτά που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι των πωλήσεων, του HR, της διαχείρισης ρίσκου και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι CEOs φαίνεται ότι έχουν υψηλές προσδοκίες από την τεχνολογία, καθώς τη θεωρούν και ως εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας της επιχείρησής τους. Άλλωστε, το 47% εξ αυτών ανέφεραν την τεχνολογία ως ένα από τους δύο κορυφαίους τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας.