Το 66% των οργανισμών παγκοσμίως έχουν σχέδια για να αναπτύξουν δίκτυα 5G έως το 2020, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gartner.

Φρένο σε αυτό, ωστόσο, αποτελεί ο αργός ρυθμός επέκτασης των νέων δικτύων. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η Gartner θεωρεί ότι δεν πρέπει μόνο να αναβαθμιστεί το hardware και οι κεραίες των υφιστάμενων δικτύων, αλλά και να εφαρμοστεί μια εντελώς νέα τοπολογία δικτύου.

Η Gartner προβλέπει, επίσης, ότι έως το 2022, οι μισοί από τους CSP (Communication Service Providers) που θα έχουν αναπτύξει εμπορικές εφαρμογές 5G θα αποτύχουν να κερδίσουν χρήματα από αυτές τις επενδύσεις τους, καθώς δεν θα πληρούν πλήρως τις περιπτώσεις χρήσης 5G. Οι περισσότεροι CSPs, δε, θα καταφέρουν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη υποδομή 5G, μόλις κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2025-2030.

Ακόμα, όπως καταγράφει η έρευνα της Gartner, οι IoT επικοινωνίες παραμένουν η πιο δημοφιλής περίπτωση χρήσης για το 5G, καθώς το 59% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα θα χρησιμοποιήσει ευρέως τα δίκτυα 5G γι’ αυτό το σκοπό. Το επόμενο πιο δημοφιλές σενάριο χρήσης είναι το βίντεο, σύμφωνα με το 53% των ερωτηθέντων.