Όπως εκτιμά η Gartner, έως το 2022 το 75% όλων των βάσεων δεδομένων θα τρέχει στο cloud.

Αυτή η τάση οφείλεται κυρίως στην αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων για εφαρμογές Analytics, αλλά και στην ενσωμάτωσή τους σε Software-as-a-Service (SaaS) μοντέλα. «Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους πελάτες της Gartner γνωρίζουμε ότι οι εταιρείες αναπτύσσουν και ενσωματώνουν νέες εφαρμογές τους στο cloud, μεταφέροντας εκεί με αυξημένη συχνότητα τα υπάρχοντα assets τους.

Αυτή η τάση θα ενταθεί ακόμα περισσότερο» αναφέρει ο αναλυτής της Gartner, Donald Feinberg. «…Όλο και πιο συχνά και άλλα συστήματα θα μεταναστεύουν στο cloud, στο πλαίσιο μετάπτωσης στο SaaS λειτουργικό μοντέλο εφαρμογών» εκτιμά ο αναλυτής της Gartner.