Με τις τεχνολογίες Web Scale το IT μπορεί να κλιμακωθεί καλύτερα, ώστε να ικανοποιήσει καλύτερα τις απαιτήσεις του business. Γι’ αυτό το σκοπό οι Διευθυντές Πληροφορικής, όπως προτείνει η Gartner, θα πρέπει να σχηματίσουν δύο ομάδες.

Πηγή: Gartner, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο IT του τώρα και του μέλλοντος γίνονται ξεκάθαρα ορατές στις τεχνικές Web Scale. Αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν την επεκτασιμότητα και την ικανότητα προσαρμογής που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για τις επιχειρηματικές εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, οι πάροχοι των τεχνολογιών Web Scale υπόσχονται γρήγορη προσαρμογή στις επιχειρηματικές αλλαγές, λειτουργική αποτελεσματικότητα και ικανότητα αντίδρασης σε απροσδόκητη ανάγκη κλιμάκωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σημαντικός ο ρόλος του Infrastructure Operations Manager
H Gartner εκτιμά ότι οι τεχνολογίες Web Scale θα γίνουν mainstream μέσα στα τρία ερχόμενα χρόνια, όπως φαίνεται από την έρυνα «Capacity and performance management form the basis of web-scale IT». Ως εκ τούτου, οι CIOs θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση ο ρόλος του Infrastructure Operations Manager γίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, αφού πρέπει να εξετάσουν με ποια εργαλεία θα κάνουν το capacity planning και το performance management. H Gartner αναμένει, έτσι, ότι οι decision makers θα εξοπλιστούν τα ερχόμενα χρόνια με νέα εργαλεία. Σύμφωνα με τον Ian Head, Research Director της Gartner, αυτό το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Αιτία είναι η ανάγκη για περισσότερη επιχειρηματική ευελιξία. Οι decision makers των εταιρειών θέλουν να μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα στις μεταβολές της αγοράς. Αυτό απαιτεί ευέλικτες υποδομές στο ΙΤ.

Οι μονολιθικοί servers του παραδοσιακού ΙΤ δεν αρκούν, όπως εκτιμά η Gartner, η οποία θεωρεί τις κάθετες διαδρομές κλιμάκωσης των εφαρμογών ως ξεπερασμένες. Στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται οριζόντια κλιμάκωση. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν «as-needed». Οι κατασκευαστές των υποδομών Web Scale παίρνουν ως αρχή την εφαρμογή μιας υποδομής καθοδηγούμενης από το software. Οι ΙΤ πόροι σε εκατοντάδες διαφορετικές θέσεις διαχειρίζονται κεντρικά, υπάρχει μια συνολική εικόνα των συνθηκών λειτουργίας και των πόρων σε όλα τα clusters, ενώ εφαρμογές στο ίδιο cluster μπορούν να αποκτούν διαφορετικά επίπεδα redundancy. To μέλλον φαίνεται ότι μας οδηγεί σε εύκολα διαχειρίσιμα, αποδοτικά και εικονικά data centers.

To Web Scale αφορά δύο ομάδες
Η Gartner συστήνει στους CIOs να εξετάσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν τώρα και να τα αντικαταστήσουν αν το κρίνουν απαραίτητο. Προτείνει, επιπλέον, το σχηματισμό δύο ομάδων και την ανάθεση σε αυτές των σχετικών εργασιών που πρέπει να γίνουν: από την μία την ομάδα εφαρμογών ή προϊόντων και από την άλλη την ομάδα υποδομών. Ο ρόλος της πρώτης ομάδες θα είναι η ανάπτυξη εφαρμογών, η παρακολούθηση της χρήσης τους σε διαφορετικά σημεία και ομάδες χρηστών, όπως και η ανάπτυξη των πόρων σύμφωνα με τις εταιρικές πολιτικές. Η δεύτερη ομάδα θα φροντίζει, ώστε να εξασφαλίζει ότι θα λειτουργεί φυσικά το σύνολο.

Η ανάγκη των λεγομένων demand shaping τεχνολογιών θα αυξηθεί με γοργούς ρυθμούς, όπως προβλέπει η Gartner. Προς το παρόν ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί τέτοιες τεχνολογίες είναι περιορισμένος (λιγότερο από 1%), ωστόσο έως το 2017 σχεδόν μία στις τέσσερις εταιρείες θα χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες. Οι λέξεις κλειδιά γι΄ αυτή την ανάπτυξη είναι: Ιn-Memory, Big Data και τα Deep Analytics Tools. H μελέτη της Gartner κατέληξε, επίσης, στο συμπέρασμα ότι οι γίγαντες του Web κάνουν εντελώς διαφορετικά το ΙΤ από ότι οι υπόλοιπες εταιρείες. Η προσέγγισή τους στην υποδομή του ΙΤ, στη διαχείριση και στο capacity planning όχι μόνο έκτισε τα θεμέλια στα οποία βασίζεται η υπεροχή τους, αλλά έδειξε, επίσης, στη βιομηχανία του ΙΤ το πώς πρέπει να υλοποιούνται οι τεχνικές του Web Scale σε μια επιχείρηση.