Η Βιοχημεία Α.Ι.Ε. συνεχίζει τον τελευταίο χρόνο την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης των υποδομών της, όπως και τη μετάβασή της σε ιατρικούς ρομποτικούς αναλυτές νέας γενιάς.

«Αυτό μας δίνει μεγάλες δυνατότητες στο Lab Intelligence, στην ταχύτητα και στο πλήθος εκτέλεσης εξετάσεων, στη μείωση του κόστους παραγωγής μας, στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργαστηρίων μας και στην εξάλειψη οποιουδήποτε ανθρώπινου λάθους» δηλώνει στο NetFAX ο Χρήστος Σαρρής, IT Manager των διαγνωστικών εργαστηρίων Bιοχημεία Α.Ι.Ε. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, δύο είναι οι βασικοί στόχοι, όσον αφορά το ΙΤ, στους οποίους επικεντρώνεται η εταιρεία.

Ο πρώτος είναι η πλήρη συμμόρφωση προς τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ και  ο δεύτερος είναι η ασφάλεια των δεδομένων των πελατών της εταιρείας σε όλες τις μορφές τους (data at rest, data in transit, data in process). «Και οι δύο στόχοι είναι πολύ σύνθετοι και αρκετά πολύπλοκοι για να αντιμετωπιστούν, αφού πρέπει όλες οι υπηρεσίες μας, οι πολιτικές, τα standards και οι διαδικασίες που ακολουθεί το προσωπικό της εταιρείας μας στην καθημερινή εργασία του να ενημερωθούν όπου χρειάζεται ή να ξανασχεδιαστούν, ώστε να είναι συμβατές με τον νέο νόμο» επισημαίνει ο Χ. Σαρρής.

«Στο κομμάτι της ασφάλειας, πέρα από την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις και την υποδομή μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την πρόκληση της ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων με τους χιλιάδες πελάτες μας πανελλαδικά (ιατρούς, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία κλπ), τους οποίους πρέπει να ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα εξετάσεων των ασθενών τους σε πραγματικό χρόνο, ένα πολύπλοκο έργο στην οντότητα του» συμπληρώνει.