Η συμμόρφωση με το GDPR αποτελεί αυτή την περίοδο ύψιστη προτεραιότητα για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ISOPLUS SA.

Ήδη γίνονται επαφές με ελληνική συμβουλευτική εταιρεία γι’ αυτό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υφισταμένων συστημάτων προκειμένου να γίνουν τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό. Στόχος να έχει επιτευχθεί αυτό μέχρι το τέλος Απριλίου. «Έχουμε ξεκινήσει ήδη, σε συνεργασία με το νομικό τμήμα και το HR, να κάνουμε αλλαγές στις διαδικασίες και στις πληροφοριακές υποδομές» δηλώνει στο NetFAX ο Γαβριήλ Σκούρας, IT Manager της ISOPLUS.

Μεγάλη προτεραιότητα για τη Διεύθυνση Πληροφορικής έχει και το IT Security, ενώ μέσα στο 2018 θα τρέξουν και έργα που σχετίζονται με την αναβάθμιση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τις πωλήσεις και τη ενίσχυση του business continuity. Σημειώνεται ότι αρχές του 2017 αναβαθμίστηκε το υφιστάμενο ERP σε SAP Ηana, ενώ στο πλαίσιο υποστήριξης της επέκτασης της εταιρείας σε Ρουμανία και Βουλγαρία, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση ενός ενοποιημένου συστήματος SAP.

«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στο business development» σημειώνει ο Γ. Σκούρας και στο πλαίσιο αυτό θα τρέξει, μεταξύ άλλων, ένα έργο για την αλλαγή του συστήματος πωλήσεων. Τέλος, ένα ακόμα θέμα που απασχολεί τη Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αν θα γίνει μετάβαση στο cloud και σε ποιο βαθμό, κάτι για το οποίο δεν έχει παρθεί ακόμα η τελική απόφαση.