Στην υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Microsoft προχώρησε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο δράσεων με σημαντικά οφέλη για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης καινοτομίας και ανάπτυξης του ομίλου.

Όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία που πραγματοποιείται μεταξύ του oμίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Microsoft, περιλαμβάνει την ενίσχυση της μετάβασης σε υπηρεσίες Azure Cloud, τη βελτίωση μίας σειράς από ψηφιακές λειτουργίες, την αξιοποίηση των προοπτικών ανάλυσης δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Ακόμα, η υλοποίηση όλων των παραπάνω συνοδεύεται και από την δημιουργία ενός Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (DiGiHub) εντός του oμίλου, που θα λειτουργεί ως ένα συνολικό κέντρο αναφοράς για την ψηφιακή καινοτομία συγκεντρώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου μέσα από την επιτυχή υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων της Microsoft, σε συνεργασία με τα τμήματα Πληροφορικής όλων των εταιρειών του Ομίλου.

H συνεργασία εξασφαλίζει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές στους τομείς που δραστηριοποιείται, σε εξειδικευμένους μηχανικούς της Microsoft, την περαιτέρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση λογισμικών και ψηφιακών πλατφορμών όπως τα Μ365, Azure, Power Platform, Artificial Intelligence & Machine Learning, καθώς και την πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, αλλά και την διενέργεια συστηματικών εκπαιδεύσεων (upskilling & reskilling) για το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Άγγελο Μπενόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, Γιάννα Ανδρονοπούλου. Ο κ. Μπενόπουλος τόνισε ότι: «Η υπογραφή του MoU σηματοδοτεί μια εξαιρετικά θετική και πολλαπλά σημαντική εξέλιξη, με πλήθος οφέλη για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», ενώ, από την πλευρά της, η κυρία Ανδρονοπούλου, τόνισε ότι: «Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κάνει ένα τεράστιο βήμα δημιουργώντας αυτό το κέντρο ψηφιακής καινοτομίας και είμαστε περήφανοι που μας επιλέγει ως συμπλοηγό».