13% των χρηστών με ιδιωτική πρόσβαση στο διαδίκτυο θα δέχονταν να πληρώσουν για online πληροφορία. 8% θα αποδέχονταν ένα τέλος για περιεχόμενο χωρίς διαφημίσεις και 5% θα πλήρωνε για να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που θα περιείχε διαφήμιση.

Εντούτοις η πλειοψηφία των χρηστών επιθυμεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Internet χωρίς να πληρώνει κανένα τέλος όπως έκαναν πάντα. Αυτά είναι τα ευρήματα από μία διεθνή έρευνα για την χρήση που διεξήχθη από την GfK Custom Research και την GfK Association για λογαριασμό της Wall Street Journal σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Στην έρευνα οι χρήστες του Internet ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων πραγμάτων πόσο πρόθυμοι θα ήταν να πληρώσουν για περιεχόμενο – ιδιαίτερα για websites που επικεντρώνονται σε νέα, ψυχαγωγία και γενική γνώση όπως η Wikipedia. 80% των ερωτηθέντων, στις 17 χώρες που διεξήχθη η έρευνα, θέλουν να συνεχίσουν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του διαδικτύου: ένα τρίτο των ερωτηθέντων έχει την άποψη ότι το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από διαφημίσεις και χρεώσεις.

Η πλειοψηφία (46%) θέλει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο αλλά είναι πρόθυμη να συμβιβαστεί με την ύπαρξη διαφήμισης. Συγκεκριμένα περισσότεροι από το 50% των Ελλήνων, Βέλγων, Σουηδών και Αμερικανών ψήφισε για ελεύθερο περιεχόμενο μεν, συνδυασμένο όμως με διαφήμιση. Το ποσοστό εκείνων που είναι έτοιμοι να πληρώσουν κάποιο τέλος ανέρχεται στο 13% για όλες τις χώρες : 8% είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για περιεχόμενο ελεύθερο από διαφημίσεις ενώ 5% θα πλήρωναν για περιεχόμενο με διαφημίσεις. Εντούτοις, κάποιες χώρες έχουν πιο θετική στάση έναντι της καταβολής τέλους για το ψηφιακό περιεχόμενο 23% των Σουηδών, σχεδόν 20% ατων Γερμανών και των Βρετανών και 17% των Αμερικανών δεν θα είχαν αντίρρηση να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο επί πληρωμεί.