Η ελληνική αγορά τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων παραμένει αρνητική σε αξία (-10,4%), το 3ο τρίμηνο 2009, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με έρευνα της GFK Retail & Technology.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι καλύτερο σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2009, το οποίο ήταν -15,8% χαμηλότερο σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2008. Επιπλέον, θεωρώντας ότι οι πωλήσεις σε τεμάχια κατά τους τελευταίους εννέα μήνες είναι υψηλότερες από πέρυσι (+4,2%), τότε το 3ο τρίμηνο μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ως η αρχή της ανάκαμψης της αγοράς.

Η πτώση των τιμών επηρεάζει κυρίως τις Τηλεπικοινωνίες και τον τομέα των Ειδών Εξοπλισμού Γραφείου & Αναλωσίμων. Από την άλλη πλευρά, ο τομέας των Μικρών Οικιακών Συσκευών είναι θετικός για μια ακόμη φορά (14,8%), ενώ ο τομέας των Φωτογραφικών Ειδών παραμένει σταθερός σε αξία (0,1%) αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.