Σύμφωνα με αποτελέσματα της GFK Temax Ελλάδας, το 4ο τρίμηνο του 2009 είναι το πρώτο τρίμηνο του 2009 που παρουσιάζει θετική τάση σε αξία (2,4%) και σε όγκο (7,3%) ταυτόχρονα.

Αυτό είναι το δεύτερο συνεχές τρίμηνο που μπορεί κανείς να εντοπίσει σημάδια ανάκαμψης της αγοράς, ωστόσο αυτά τα σημάδια είναι μάλλον αδύναμα και ευάλωτα ακόμη. Το θετικό αποτέλεσμα της αγοράς οφείλεται κυρίως στο τομέα των προϊόντων Πληροφορικής ο οποίος παρουσιάζει μια αύξηση στην αξία της τάξεως του 35,3% έναντι του 4ου τριμήνου 2008 (για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την αντίστοιχη παράγραφο παρακάτω). Ο τομέας των Φωτογραφικών Ειδών είναι επίσης οριακά θετικός (0,5%) κυρίως λόγω του ανοδικού ακριβού τομέα της DSLR.

Για άλλη μια φορά ο τομέας των Ειδών Εξοπλισμού Γραφείου & Αναλωσίμων παρουσιάζει τη χειρότερη απόδοση μεταξύ όλων των τομέων με μείωση στο 4ο τρίμηνο 2009, της τάξεως του -16,1% έναντι του αντίστοιχου 4ουτριμήνου 2008. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα είναι ένα σημάδι ανάκαμψης σε σχέση με τα προηγούμενα 3 τρίμηνα αφού ο τομέας των Ειδών Εξοπλισμού Γραφείου & Αναλωσίμων παρουσίαζε μείωση κατά περισσότερο από 23% ανά τρίμηνο.

Ο τομέας των Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Αγαθών είναι ο τομέας με τη δεύτερη χειρότερη απόδοση αυτού του τριμήνου (-12,4%). Οι τομείς των Μεγάλων Οικιακών Συσκευών, των Τηλεπικοινωνιών και των Μικρών Οικιακών Συσκευών παρουσίασαν σχετικά καλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με τους προαναφερόμενους τομείς αν και εξακολουθούν να παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του -0,7%, -2,3% και -3,6% αντίστοιχα.