Το «Διάζωμα» και το gi-Cluster πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με στόχο να οριοθετηθεί ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων για τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές.

Οι εκπρόσωποι του Διαζώματος παρουσίασαν το σημαντικό έργο και τις πρωτοβουλίες που έχουν φέρει σε πέρας για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, ενώ η δυναμική του gi-Cluster αποτυπώθηκε σε μια σειρά παρουσιάσεων των μελών του, κατά τις οποίες αναδείχθηκαν επιμέρους προτάσεις και τεχνολογικές λύσεις για τη διατήρηση και αξιοποίηση του ελληνικού πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχόμενου. Το εύρος και οι ψηφιακές δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες ψυχαγωγικές και δημιουργικές τεχνολογίες και εφαρμογές, αποτυπώθηκαν στις υπηρεσίες και προϊόντα που παρουσίασαν τα μέλη του gi-Cluster AIT, ΕΥΖΗΝ, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Inte*Learn, JoyFoundry, mobics, mobileFX, Moptil, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, SimpleApps, ενώ τη διεξαγωγή της συνάντησης οργάνωσε και υποστήριξε το Corallia ως φορέας-αρωγός του gi-Cluster.