Οι σημαντικές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των μελών του gi-Cluster και του Cap Digital, αναλύθηκαν στο πλαίσιο της διμερούς εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του gi-Cluster είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με περισσότερους από 60 εκπροσώπους γαλλικών επιχειρήσεων και φορέων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιεί το Corallia για την ενίσχυση των ελληνογαλλικών σχέσεων στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας. Η αποστολή του gi-Cluster, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη AIT, Culturplay, Inte*Learn, Mobics, Moptil, Pegneon και Trebbble, είχε ως πρωταρχικό στόχο την πραγματοποίηση διμερών συναντήσεων με μέλη του Cap Digital, προκειμένου να προωθήσουν στους Γάλλους εταίρους προτάσεις για την υλοποίηση κοινών έργων καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς όπως ψηφιοποίηση μουσείων και μουσειακού περιεχομένου, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση, σχεδίαση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και δημιουργία προηγμένων παιχνιδιών και λύσεων παιχνιδοποίησης (gamification). Στο περιθώριο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ των κ.κ. Patrick Cocquet, CEO του Cap Digital, και Νίκου Βογιατζή, Chief Development & Operations Officer του Corallia και μέλους του Συντονιστικού Συμβουλίου του gi-Cluster, κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας και κοινής στρατηγικής των δύο clusters στην έρευνα και καινοτομία για την περίοδο 2016-2020.