Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014. Με στόχο την ανάδειξη των νέων τεχνολογιών και των προϊόντων που αφορούν ευρύτερα τον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και ειδικότερα τους τομείς τεχνολογιών παιγνίων και δημιουργικού περιεχομένου αλλά και την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων ως μοχλού ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και καινοτομίας, το gi-Cluster έρχεται στο προσκήνιο σημειώνοντας εξαιρετική άνθιση τους τελευταίους μήνες, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων ενδιαφέρουσες προτάσεις για την υποστήριξη παραδοσιακών βιομηχανιών της χώρας.

Η άνθιση αυτή μεταφράζεται σε αύξηση της βάσης των μελών του gi-Cluster κατά 100% μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, με αποτέλεσμα σήμερα το οικοσύστημα να αποτελείται από 44 μέλη (34 επιχειρήσεις και 10 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα), καθώς και σε σημαντική ενίσχυση του τομέα δημιουργικού περιεχομένου. Μέσα από την αξιοποίηση μοναδικών στον κόσμο ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, όπως η ιστορική και η πολιτιστική κληρονομία, δημιουργούνται ολοένα και περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως κρίσιμου πολλαπλασιαστικού παράγοντα της πολιτιστικής και τουριστικής υπεραξίας της χώρας.