Από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου της Αθήνας το 2001, η εταιρεία αεροδρομίου εξασφάλισε τη δυνατότητα παροχής ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διαδικτύου, για την ευρύτερη κοινότητα του αερολιμένα.

«Τα τελευταία χρόνια όμως, οι αυξημένες ανάγκες σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως και η σύγκλιση των τεχνολογιών δικτύων και τηλεφωνίας, οδήγησαν τον ΔΑΑ (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών) στην απόφαση να επενδύσει σε τεχνολογίες δικτύων νέας γενιάς (New Generation Networks), ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τις αυξημένες προσδοκίες των επιβατών και των συνεργατών του, όπως για παράδειγμα την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες και εφαρμογές» δηλώνει στο NetFAX ο Γεώργιος Δημητριάδης, Director, IT&T Business Unit, του ΔΑΑ.

Για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες η Μονάδα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε συνεργασία με την Intracom και την Cisco, σχεδίασαν μία λύση όπου αξιοποιήθηκε η τεχνολογία IP/MPLS, «η οποία παρέχει στο ΔΑΑ ευελιξία στη δημιουργία, στην παροχή και στην παρακολούθηση υπηρεσιών, ενώ παράλληλα προσφέρει διαχωρισμό και ασφάλεια των πληροφοριών που αφορούν σε επιβάτες και στο ΔΑΑ, επιτυγχάνοντας προβλέψιμη δικτυακή συμπεριφορά, σύμφωνη με τα απαιτητικά συμφωνημένα επίπεδα παροχής υπηρεσιών (SLAs)».

Όσον αφορά την τοπολογία και τις δυνατότητες του δικτύου, περιλαμβάνουν έναν κορμό 40Gbps, θύρες δικτύου πρόσβασης υψηλής ταχύτητας Gigabit Ethernet και καινούργιες εγκαταστάσεις εξοπλισμού στα data centers του αερολιμένα. «Έτσι, υπάρχει πλέον η δυνατότητα παροχής προς την αεροδρομική κοινότητα υπηρεσιών τηλεφωνίας και video call, συνεργασίας (collaboration), καθώς και χρήσεως πολυμέσων και location based services» σημειώνει ο Γ. Δημητριάδης. Αντίστοιχα εντός του έτους θα ολοκληρωθεί και η πλήρης αναβάθμιση των υπηρεσιών contact center του αεροδρομίου με τη μετάβασή του στη νέα πλατφόρμα. Τέλος, αναβαθμίσθηκε η υπηρεσία Wi-Fi μέσω ανανέωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού, δίνοντας έτσι αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης των σχετικών υπηρεσιών.

Όλη αυτή η νέα δικτυακή υποδομή του ΔΑΑ έχει σχεδιαστεί με στόχο την επίτευξη εξαιρετικού επιπέδου ασφαλείας, βελτιωμένης διαθεσιμότητας και εξαιρετικής επεκτασιμότητας «Πέραν του σχεδιασμού της λύσης, η πρακτική υλοποίηση του έργου σε περιβάλλον αεροδρομίου σε λειτουργία αποτέλεσε μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Το μοντέλο λειτουργίας του ΔΑΑ, με συνεχή δραστηριότητα 24×7, μειώνει κατά πολύ τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα για τη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων και δυσκολεύει ιδιαιτέρως την εφαρμογή αλλαγών χωρίς επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Παρόλα αυτά όμως η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα για την επιχειρησιακή λειτουργία του αεροδρομίου» αναφέρει ο Γ. Δημητριάδης.

Σημειώνεται ότι ολόκληρο το έργο έχει σχεδιαστεί με εφαρμοσμένη μεθοδολογία διαχείρισης έργου, καλύπτοντας το σχεδιασμό, τις εργαστηριακές δοκιμές, την υλοποίηση, τη μετάβαση των συστημάτων, την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη. Χρησιμοποιήθηκαν δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου για τον εντοπισμό σημείων αβεβαιότητας και το σχεδιασμό ενεργειών μετριασμού τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες σε περίπτωση εμφάνισης των σχετικών κινδύνων.