Με αφορμή την ένταξη τής Schneider Εlectric στο Cybersecurity Coalition και στο απόηχο του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας τον Οκτώβριο, το ΝetFAX είχε την ευκαιρία να κάνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα που άπτονται του cyber security με τον Γιώργο Δριτσάνο, Secure Power VP South East Europe.

Πρόσφατα  η Schneider Electric ανακοίνωσε την ένταξή της στο Cybersecurity Coalition με έδρα την Ουάσινγκτον. Tι σημαίνει αυτό για την Schneider Electric;
Η συμμετοχή στο Cybersecurity Coalition επιβεβαιώνει ότι η Schneider Electric αντιμετωπίζει σοβαρά τις προκλήσεις στον τομέα του cyber security και ότι δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη λύσεων.

Ουσιαστικά, μας διασφαλίζει τη θέση για να ξεκινήσουμε ανοικτές, διαφανείς και συνεργατικές συνομιλίες που προωθούν την υιοθέτηση πολιτικών και νόμων για το cybersecurity προς όφελος των πελατών μας, των συνεργατών και όλων των εμπλεκόμενων στην ευρύτερη επιχείρηση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι κοινότητες και τα περιβάλλοντα που εξυπηρετούμε αμοιβαία.

Ως μέλος του Cybersecurity Coalition, η Schneider Electric θα συμβάλει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο κυβερνητικά όργανα και ρυθμιστικοί φορείς, διεθνείς οργανισμοί προτύπων, ερευνητές ασφάλειας, πωλητές, συνεργάτες και πελάτες εργάζονται μαζί για την αντιμετώπιση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις σήμερα όσον αφορά το cyber security;
Οι απειλές και τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο αποτελούν σημαντικό λειτουργικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της για ψηφιακή μετάβαση. Γι’ αυτό τον λόγο πιστεύουμε ότι η εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι επιτακτική.

Συνολικά, το ψηφιακό οικοσύστημα και οι διασυνδεδεμένες συσκευές θέτουν πολλές προκλήσεις τις οποίες οι εταιρείες οφείλουν να αντιμετωπίσουν. Μία από αυτές είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Όσο ασφαλή και να είναι τα λειτουργικά συστήματα μιας επιχείρησης,  κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί υπολογιστή σε σε μια εταιρεία είναι ευάλωτος σε καθημερινές επιθέσεις.

Γενικότερα βρίσκονται σε άνοδο το mal-ware, το phishing, οι απόπειρες κλοπής χρηματοοικονομικών πληροφοριών και οι κυβερνοεπιθέσεις με στόχο την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή δεδομένων επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πόσο καλά προετοιμασμένες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τις σύγχρονες απειλές; 
Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να μην έχουν πλήρη γνώση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην επιχειρηματική λειτουργία τους σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και για αυτό δεν επενδύουν σημαντικά στο χτίσιμο μίας δυνατής cyber security στρατηγικής. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για την αναβάθμιση της φυσικής και ηλεκτρονικής ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών και φυσικά η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Στη Schneider Electric υιοθετούμε τη στρατηγική Cybersecurity by Design, η οποία εντάσσεται στις βασικές αρχές του NIST Cybersecurity Framework και την IoT-enabled EcoStruxure  πλατφόρμα μας που παρέχει στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες για την προστασία του «αχανούς» ψηφιακού οικοσυστήματος.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κυριότερες τάσεις που χαρακτηρίζουν το χώρο του cyber security σήμερα; 
Μια από τις κυριότερες τάσεις που ήρθε στο προσκήνιο το 2018 είναι το ζήτημα σχετικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Καθώς τα δεδομένα έχουν μεγάλη σημασία σε επιχειρήσεις, ιδιώτες αλλά και κυβερνοεγκληματίες, η ικανότητα σωστής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά για το μέλλον των επιχειρήσεων το 2020. Επίσης, η αύξηση του αριθμού των διασυνδεδεμένων συσκευών, μπορεί πιθανά να οδηγήσουν στη στοχοποίηση των έξυπνων συσκευών και των ψηφιακών οικιακών βοηθών, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους κυβερνοεγκληματίες.

Ιδιαίτερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν και τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, οφείλουν να διαθέτουν ένα οργανωμένο σχέδιο ανάκαμψης έπειτα από μια κυβερνο-επίθεση, το οποίο θα ενισχύσει τόσο την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών τους όσο και θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων τους, ειδικά στους καιρούς κρίσης που διανύουμε. Οι επενδύσεις στην κυβερνο-ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, καθώς ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία ή ακόμα και να επιφέρει την απώλεια δεδομένων επιβαρύνοντας οικονομικά την επιχείρηση.