Η Globo εμφάνισε κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 17 εκ. ευρώ, αυξημένος 60% σε σχέση με το 2007 και υψηλότερος από αυτόν που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 35% χωρίς όμως να υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη πληροφόρηση.

Η λειτουργική κερδοφορία έφτασε στο τέλος του 2008 στα 2,2 εκ. ευρώ. Ωστόσο η εταιρεία αναμένει το 2009 να είναι δύσκολο και τα αποτελέσματα να κινηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από προηγούμενες προβλέψεις.