Η GLOBO συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια από την ίδρυσή της και 5 χρόνια από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Σε αυτό το διάστημα, η εταιρεία έχει επιδείξει μια ιδιαίτερα έντονη επενδυτική και αναπτυξιακή πορεία στο πεδίο των mobile applications, αποσπώντας διεθνή αναγνώριση, αλλά και σημαντικά έσοδα από τη δραστηριότητά της στις αγορές του εξωτερικού. Τα τελευταία 5 χρόνια η GLOBO έχει ολοκληρώσει επενδύσεις εντός Ελλάδος, της τάξεως των 49εκατ. ευρώ, για ενίσχυση των υποδομών της και παραγωγή προϊόντων και έχει αναπτύξει το προσωπικό της εντός Ελλάδος, κατά 280% στα 220 άτομα. Σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες με ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, η εγχώρια δραστηριότητα του Ομίλου αποκτά νέα δυναμική μέσα από  την αναβάθμιση της θυγατρικής της GLOBO Technologies, ως τον βασικό βραχίονα ανάπτυξης στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη διανομή και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Enterprise Mobility και Mobile Applications, στην τεχνολογία GO!Enterprise, ενώ θα συνεχίσει να παρέχει λύσεις e- Business software, digitization και integration, διατηρώντας την ήδη ηγετική της θέση σε αυτούς τους τομείς.