Σε ακόμα μία συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ιρλανδίας προχώρησε η Γνώμων Πληροφορικής, με επίκεντρο την πλατφόρμα eHealthPass, λύση ψηφιακής υγείας για τον ασθενή και τους επαγγελματίες υγείας. Αντικείμενο της νέας συνεργασίας είναι η υλοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υγείας για τον εμβολιασμό των πολιτών της χώρας κατά του κορονοϊού. Η νέα υπηρεσία, η οποία εξασφαλίζει την οργάνωση όλων των εμβολιαστικών κέντρων της Ιρλανδίας και τη διασύνδεση τους με την κεντρική υποδομή για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον εμβολιασμό των πολιτών, αποτελεί επί της ουσίας επέκταση των λειτουργιών της πλατφόρμας eHealthPass, που υποστηρίζει ήδη την υλοποίηση διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας. Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, με την εταιρεία να βρίσκεται σε επαφές για τη εξαγωγή της και εγκατάστασής της και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Η λύση είναι εξ ολοκλήρου ανεπτυγμένη στο Microsoft Azure cloud αξιοποιώντας έτσι όλα τα οφέλη του cloud computing.

Σύνδεση με IoT συσκευές

Η πλατφόρμα eHealthPass μπορεί να συνδεθεί με IoT συσκευές (fitness tracker, έξυπνες ζυγαριές, πιεσόμετρο, γλυκόμετρο κτλ.) και καθιστά εφικτή την παρακολούθηση της πορείας του ασθενή και των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει, επίσης, αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση ανάγκης ή αυξημένου κινδύνου και επικοινωνία μέσω βίντεο για τη μείωση των επισκέψεων στο νοσοκομείο.