Στο επίπεδο «Gold», το ανώτερο στη χώρα μας, ανέβηκε ο ΟΤΕ στα βραβεία του CR Index, αποδεικνύοντας για τις υψηλές επιδόσεις του στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ο ΟΤΕ βελτίωσε την επίδοση του κατά σχεδόν 5 μονάδες από το 2009, αποδεικνύοντας ότι έχει συνδέσει διαχρονικά την παρουσία του με την κοινωνική προσφορά, ενώ ενσωματώνει ολοένα και περισσότερο την Εταιρική Υπευθυνότητα στην επιχειρησιακή του στρατηγική, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών. To CR Index αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2008 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό BITC (Business in the Community). Εκτός από τον CR Index, oι απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ αξιολογούνται με βάση διεθνή πρότυπα και δείκτες, όπως το GRI και το FTSE4Good.