Ολοι περιμένουν και συζητούν για την έλευση του Google Drive λες και πρόκειται για κάποιο επαναστατικό προϊόν στο χώρο του online storage, ειδικά στο κομμάτι που σχετίζεται με τους καταναλωτές.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες online που παρέχουν online χώρο για την αποθήκευση δεδομένων και παρέχουν μια σειρά από ευκολίες για τους καταναλωτές, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη απήχηση σε επίπεδο επιχειρήσεων κυρίως λόγω της έλλειψης των απαραίτητων χαρακτηριστικών, που απαιτούνται από τις πολιτικές ασφαλείας αλλά και τις ρυθμιστικές αρχές στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δεν είναι λίγες λοιπόν οι επιχειρήσεις, οι οποίες προχωρούν σε πλήρη απαγόρευση της χρήσης υπηρεσιών, όπως είναι το Dropbox ή το Box.

Τι είναι όμως αυτό που καθιστά σαφώς πιο δύσκολη την περίπτωση του Google Drive; Πολύ απλά η εταιρεία πίσω από την υπηρεσία. Οι υπηρεσίες που προαναφέραμε ανήκουν σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πολύ μικρή δυναμική σε σχέση με αυτή που φέρνει το όνομα της Google. Σύμφωνα με αναλυτές της Forrester οι υπηρεσίες της Google, όπως είναι το Gmail, το YouTube και οι Χάρτες είναι πανταχού παρούσες, κάτι που καθιστά σχεδόν σίγουρη την επιτυχία του Google Drive, ειδικότερα στους τελικούς χρήστες κάνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα δύσκολη την προσπάθεια διαχείρισης του όλου ζητήματος από την πλευρά του IT. Σε γενικές γραμμές θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει πρόβλεψη από την πλευρά της Google να μπορεί να κοπεί η εν λόγω υπηρεσία και μόνο, χωρίς να επηρεάζονται κάποιες άλλες.

Από όσα είναι γνωστά μέχρι την ώρα το Google Drive χτυπά την πόρτα καταναλωτών και μικρών επιχειρήσεων, όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερο ζήτημα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Υπηρεσίες αυτού του τύπου λειτουργούν με τη λογική SaaS και παρέχουν στους παρόχους τους πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύονται. Για να μπορέσουν αυτές οι υπηρεσίες να επιβιώσουν σε εταιρικό επίπεδο θα πρέπει να προσφέρουν χαρακτηριστικά κρυπτογράφησης αλλά και πολιτικές ασφαλείας ανάμεσα στα άλλα.