Η Google ανανέωσε τους όρους χρήσης των υπηρεσιών της και ενημέρωσε τους χρήστες ότι τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα email τους αναλύονται αυτόματα από λογισμικό για τη δημιουργία στοχευμένων διαφημίσεων.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την εταιρεία ότι παραβιάζει την ιδιωτικότητά τους, η Google δηλώνει ότι οι χρήστες συναίνεσαν στις πρακτικές αυτές, αναγνωρίζοντάς αυτές ως μέρος της διαδικασίας διανομής των email τους. Συγκεκριμένα, στους όρους χρήσης προστέθηκε μία παράγραφος που δηλώνει ότι «τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας αναλύουν το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των email) για την παροχή προσωπικών προϊόντικών προσφορών, όπως παραμετροποιημένα αποτελέσματα αναζητήσεων, προσαρμοσμένη διαφήμιση και ανίχνευση spam και κακόβουλου λογισμικού. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται καθώς στέλνεται, λαμβάνεται και αποθηκεύεται το περιεχόμενο».