Ερευνητές της Google σε συνεργασία με τη NASA ανέπτυξαν, αν ισχύουν τα όσα έχουν διαρρεύσει στο διεθνή τύπο, ένα κβαντικό υπολογιστή, ο οποίος πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο, αναδεικνύοντας για πρώτη φορά στην πράξη την ανωτερότητα των κβαντικών υπολογιστών σε σχέση με τους σημερινούς υπερυπολογιστές.

Αν και οι κλασικοί υπολογιστές βασίζονται στα bits, ήτοι σε αλληλουχίες «0» και «1» τις οποίες επεξεργάζονται διαδοχικά, οι κβαντικοί χρησιμοποιούν τα Qubits, τα οποία μπορούν να πάρουν ταυτόχρονα και τις δύο τιμές. Ενώ, λοιπόν, οι πράξεις των υπερυπολογιστών θα πρέπει να γίνονται σε μια σειρά, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να κάνουν υπολογισμούς ταυτόχρονα.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο κβαντικός υπολογιστής Sycamore της Google κατάφερε να ολοκληρώσει μέσα σε τρία λεπτά και 20 δευτερόλεπτα υπολογισμούς που οι ισχυρότεροι υπερυπολογιστές χρειάζονται σχεδόν 10.000 χρόνια για τους διεκπεραιώσουν – σημειώνεται ότι η σχετική μελέτη που ανέβηκε σε server της NASA σβήστηκε λίγο μετά (αν και αντίγραφά της εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο Internet). Οι άνθρωποι της Πληροφορικής θεωρούν ότι η σημασία αυτής της ανακάλυψης είναι αντίστοιχη με αυτήν της πρώτης πτήσης των αδελφών Wright.