Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη χρήση των εργαλείων Google Trends & Insights, ανάμεσα στους δημοφιλέστερους όρους αναζήτησης, σε διάστημα δώδεκα μηνών, υπάρχουν οι όροι "ακίνητα", "μεσιτικά γραφεία", και "στεγαστικά δάνεια" με τους όρους "αγορά ακινήτων" και "ενοικίαση ακινήτων" να ακολουθούν.

Τον Μάρτιο του 2009 παρατηρήθηκε σχετική ανάκαμψη της χρήσης του όρου, πλησιάζοντας σταδιακά τα επίπεδα των αντίστοιχων χρονικών περιόδων των προηγούμενων ετών, από το 2004 μέχρι και σήμερα.

Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και οι υπόλοιποι όροι με τα “στεγαστικά δάνεια” να γνωρίζουν ιδιαίτερη αύξηση χρήσης τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2008. Στην χρηματοοικονομική αγορά, οι δημοφιλέστεροι όροι αναζήτησης συνοψίζονται στους “χρηματιστήριο”, “δάνεια”, “επιτόκια”, με τις “μετοχές” και “επενδύσεις” να ακολουθούν αντιστοίχως.  Ο όρος “επιτόκια” αντιστοιχεί κυρίως σε επιτόκια καταθέσεων, καθώς επίσης και στις τιμές επιτοκίων που προσφέρονται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το euribor.