Η Wincor Nixdorf ενισχύει τις επιδόσεις της και μειώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά 75 τοις εκατό επιλέγοντας να προχωρήσει σε consolidation και virtualization του data center της. Σύμμαχος και συνεργάτης της σε αυτή την προσπάθεια ήταν η Fujitsu Siemens Computers.

Πόση ενέργεια μπορεί να εξοικονομήσει μία εταιρεία και τι είδους βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν στη λειτουργία των συστημάτων Πληροφορικής μέσω του εκσυγχρονισμού των x86 server υποδομών; Η Wincor Nixdorf αναζητούσε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και στράφηκε στη Fujitsu Siemens Computers. Οταν τέθηκε σε εφαρμογή το Padergreen Project, το Wincor Nixdorf Paderborn data center αποτελούνταν από μία σύγχρονη, ιδιαιτέρως τυποποιημένη υποδομή με συστήματα τα οποία ήταν σε λειτουργία τα τελευταία δύο χρόνια.

Η επένδυση σε Green IT συνεπάγεται βελτιωμένη απότελεσματικότητα και απόδοση

Οι εφαρμογές και υπηρεσίες της εταιρείας υποστηρίζονταν από 150 PRIMERGY Blade Servers διαφόρων γενεών. Παρόλα αυτά, η ανάλυση του workload έδειξε ότι οι περισσότεροι μικρού και μεσαίου μεγέθους «VMware ready» servers χρησιμοποιούσαν λιγότερο από 10% της υπολογιστικής τους ισχύος κατά μέσο όρο και μόλις 50% αυτής κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής. Μόνο ένα σύστημα, αυτό στο οποίο ήταν εγκατεστημένο το λογισμικό διαχείρισης για όλο το data center, είχε μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Συνολικά, μόνο ένα τέταρτο της διαθέσιμης υπολογιστικής χωρητικότητας-ισχύος ήταν πραγματικά απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της χρήσης του φυσικού hardware. Η Wincor Nixdorf τρέχει αυτή τη στιγμή ένα μέσο όρο έξι εικονικών μηχανών (virtual machines) σε κάθε φυσικό server. Η κατανάλωση ρεύματος που σχετίζεται με την απόδοση των έξι παλαιότερων server blades συγκρίθηκε με το νέο μοντέλο το οποίο βασίζεται σε έξι virtual machines και η εξοικονόμηση ενέργειας μετρήθηκε σε κάθε chassis. Εντούτοις, ο αριθμός των virtual μηχανών ανά ESX server θα αυξηθεί σταθερά στο μέλλον για λόγους απόδοσης.

Η λύση
Το Wincor Nixdorf’s Padergreen Project, το οποίο αφορούσε στην αντικατάσταση 150 Blade Servers, φανερώνει ξεκάθαρα ότι ο συνδυασμός σύγχρονων τεχνολογιών server και virtualization αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης. Η Fujitsu Siemens Computers καθόρισε το βέλτιστο συνδυασμό συστημάτων και τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στο Green IT, συγκρίνοντας το υπάρχον περιβάλλον των Blade Server με μία ιδεατή συγκρότηση που αποτελείτο από τους υπάρχοντες PRIMERGY Blade Servers με VMware κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Στη περίπτωση της Wincor Nixdorf, διαπιστώθηκε ότι ήταν πιθανό να μειωθεί ο αριθμός των server που απαιτούνται σε βαθμό μεγαλύτερο του 80% και να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας 75%. Επιπρόσθετα, η Wincor Nixdorf κατάφερε να επιτύχει σημαντική βελτίωση της απόδοσης σε λειτουργικό επίπεδο και να μειώσει τα διοικητικά έξοδα.

Ρεκόρ επιτυχίας
Η βελτιωμένη απόδοση και η ενεργειακή επάρκεια των server νέας τεχνολογίας -στη συγκεκριμένη περίπτωση των PRIMERGY BX600 S3 με BX620 S4 blades- σε συνδυασμό με την τεχνολογία virtualization, προσέφερε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ο κ. Mark Rappsilber, systems engineer της Wincor Nixdorf σχολιάζει: «Η χρήση των υπαρχόντων server επέτρεψε μία εντυπωσιακή μείωση του hardware. Οταν τα αποδοτικά συστήματα “παντρεύονται” με τεχνολογίες όπως το virtualization επιτυγχάνονται τεράστιες οικονομίες κλίμακας».

Η χρήση hardware υψηλής απόδοσης που συνδυάζει εξοικονόμιση ενέργειας είναι το κλειδί για αυτό το σκοπό. Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες ασφαλείας της Wincor Nixdorf, κατέστη εφικτό να μειωθεί ο αριθμός των συστημάτων του server farm σε 6. Με τον VMware ESX Server, η Wincor Nixdorf μπορεί τώρα να κάνει βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης υπολογιστικής της ισχύος. Συνολικά, αυτό αντιπροσωπεύει μία μείωση έως 75% σε ενεργειακά κόστη. Ανάλογα με την τιμή της kWh, η ετήσια εξοικονόμηση για κάθε σύστημα PRIMERGY BX600 Blade Server ανέρχεται μεταξύ των 7.000 και 11.000 ευρώ.

Αυτή η θετική ενεργειακή ισορροπία συνοδεύεται από επιπλέον πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, η δαπάνη κεφαλαίων και τα έξοδα συντήρησης είναι χαμηλότερα και η διαχείριση της υποδομής γίνεται ευκολότερα. Επιπρόσθετα, οι χρήστες επωφελούνται από την υψηλής διαθεσιμότητας διαχείριση των εφαρμογών, υπηρεσιών και απαιτούμενης απόδοσης. Ο κ. Dietmar Leineweber, manager Basic IT Infrastructure, συμπληρώνει: «Αξίζει η επένδυση σε Green IT διότι αυτό συνεπάγεται βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και απόδοση, λιγότερο hardware, μικρότερα κόστη και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων προς το περιβάλλον».