Η παγκόσμια οικονομική ύφεση και οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και άλλων πηγών ενέργειας φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη οι επιχειρήσεις να διαχειρίζονται την κατανάλωση ενέργειας, όχι απομονωμένα, αλλά ως μέρος της συνολικής τους κοινωνικής στρατηγικής.

<‘Σελίδα 1: Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του ΙΤ στην κοινωνική ευαισθησία και πώς φτάνει η Διεύθυνση ΙΤ στη βέλτιστη απόδοση της’>
Επιπρόσθετα, οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες μιας σειράς εμπλεκομένων, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, ως προς το τι συνιστά την εταιρική ευθύνη, έχει αυξήσει δραματικά την ανάγκη στις επιχειρήσεις να εντείνουν και να προωθήσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιρροών που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής σε μια επιχείρηση αρχίζει και υλοποιεί στρατηγικές που όχι μόνο μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και βελτιστοποιούν την απόδοση αλλά και δρουν καταλυτικά στη συνολική οργάνωση και διαχείριση της επίτευξης των στόχων εταιρικής ευθύνης

Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του ΙΤ στην κοινωνική ευαισθησία
Ως ένας καταφανής καταναλωτής πόρων -και φυσικά επιδρώντας σαφώς στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης- ο Οργανισμός (Διεύθυνση) Πληροφορικής στην επιχείρηση έχει αρχίσει να εξετάζει και να αναζητά το ρόλο του στο σύνολο των επιχειρησιακών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Επιπλέον, αρχίζει και υλοποιεί στρατηγικές που όχι μόνο μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και βελτιστοποιούν την απόδοση αλλά και δρουν καταλυτικά στη συνολική οργάνωση και διαχείριση της επίτευξης των στόχων εταιρικής ευθύνης.

Απαντώντας σε αυτές τις προκλήσεις, σηματοδοτείται μια μετάβαση στην κουλτούρα των Διευθύνσεων Πληροφορικής, από ένα απομονωμένο επίπεδο που καθοδηγείται από το κόστος σε μια νέα κουλτούρα, η οποία δένεται με το σύνολο της επιχείρησης και δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε μια διευρυμένη οπτική του τι σημαίνει «κόστος».

Στο Συνέδριο Green IT Conference, διεθνείς και έλληνες experts παρουσιάζουν τη σημερινή κατάσταση και εξηγούν το μεταβαλλόμενο ρόλο της Πληροφορικής, η οποία εντάσσεται πλέον σε ένα μεγαλύτερο, κοινωνικά ευαίσθητο οικοσύστημα. Ακόμα αναλύουν τις μεθοδολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για να επιτύχουν το συγκεκριμένο στόχο.

Best-in-Class Απόδοση
Σύμφωνα με τη γνωστή εταιρεία αναλυτών σε θέματα Πληροφορικής, Aberdeen Group, τέσσερα είναι τα βασικά κριτήρια απόδοσης που ξεχωρίζουν τις καλύτερες επιχειρήσεις:
· Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στο data center
· Μείωση στο διαθέσιμο χώρο που καταλαμβάνει το data center
· Μείωση στις απαιτήσεις ψύξης του data center
· Μείωση στα λειτουργικά έξοδα του data center

Αποτελέσματα ερευνών εμφανίζουν ότι οι επιχειρήσεις που απολαμβάνουν την καλύτερη απόδοση, μοιράζονται συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά:
· 67% διαθέτουν τόσο μια καταγεγραμμένη πράσινη και κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική όσο και τεκμηριωμένες πολιτικές ενεργειακής απόδοσης για το data center
· 78% συμπεριλαμβάνουν αρχές εταιρικής ευαισθησίας (κατανάλωση ενέργειας, χρήση υλικών, χρόνος ζωής) κατά τη διαμόρφωση των απαιτήσεων είτε για τον σχεδιασμό είτε για την απόκτηση νέων προϊόντων και συστημάτων
· 81% χρησιμοποιούν συστατικά που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας στο data center
· 69% χρησιμοποιούν tiered storage ώστε να διαχειρίζονται τον κύκλο ζωής των δεδομένων από τη δημιουργία τους έως την καταστροφή τους
· 63% χρησιμοποιούν μια εναλλακτική πηγή ψύξης στο data center, ενώ 44% χρησιμοποιούν μια εναλλακτική πηγή που προσφέρει ισχύ στο data center.

Πηγή: Aberdeen Group

Πώς φτάνει η Διεύθυνση ΙΤ στη βέλτιστη απόδοση
Για να επιτύχουν τη βέλτιστη απόδοση σε μια πρωτοβουλία Green IT, ως πρώτα βήματα, οι επιχειρήσεις πρέπει να:
· Αξιολογήσουν συγκεκριμένες ανάγκες, περιοχές ευκαιριών και επιθυμητά αποτελέσματα της πρωτοβουλίας Green IT που θεσπίζουν.
· Αναλάβουν μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έτσι ώστε να ορίσουν τις καθημερινές διαδικασίες με την οπτική της αποδοτικότητας και της βελτιστοποίησης της απόδοσης.
· Υιοθετήσουν στρατηγικές για τη μέτρηση, παρακολούθηση και προώθηση της απόδοσης, των στόχων και των προκλήσεων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είτε εσωτερικά είτε εκτός επιχείρησης.
· Επιτρέψουν τη συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και των εμπλεκομένων στην πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης.
Η ευθυγράμμιση των ανθρώπων, των διαδικασιών και της τεχνολογίας μέσα σε όλο τον οργανισμό, αλλά και πέρα από αυτόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικά συστατικά στην υλοποίηση μιας επιτυχημένης Green IT πρωτοβουλίας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Η οικολογία «βλάπτει την εξοικονόμηση»;’>
Η οικολογία «βλάπτει την εξοικονόμηση»;
Επιτρέπουν όμως οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στις επιχειρήσεις να στοχεύουν σε έναν τρόπο λειτουργίας φιλικότερο προς το περιβάλλον; Την επικαιρότητα του παραπάνω ερωτήματος υπενθυμίζει η προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος έχει θέσει υψηλούς στόχους για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου – ακόμα κι αν το οικονομικό κλίμα δεν μοιάζει να το σηκώνει.

Μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου χωρίς να αυξηθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων; Ναι, αν οι σχετικές προσπάθειες επικεντρωθούν στους κατάλληλους τομείς. Εδώ είναι που η Πληροφορική, η «ραχοκοκαλιά» κάθε σύγχρονης επιχείρησης, αποτελεί ένα τομέα όπου η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με μείωση των λειτουργικών (και όχι μόνο) εξόδων.

Στην Πληροφορική η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μείωση των λειτουργικών εξόδων

Κορυφαίοι διεθνείς ομιλητές στο Συνέδριο της 17ης Μαρτίου
Καλύπτοντας κάθε πτυχή της «πράσινης» στρατηγικής Πληροφορικής, τρεις κορυφαίοι διεθνείς ομιλητές παρουσιάζουν και αναλύουν τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές, ώστε μια επένδυση σε Πληροφορική να μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά κόστη αλλά παράλληλα και να προστατεύσει το περιβάλλον.    

Ο Adam Clamp, εξειδικευμένος Σύμβουλος επιχειρήσεων και φορέων της βρετανικής κυβέρνησης πάνω σε θέματα Green IT (Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας The Green IT Company) θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα φλέγοντα ερωτήματα στρατηγικής και πρακτικής που αφορούν το Green IT, όπως:
· Τι ακριβώς είναι το Green IT και ποιος ο αντίκτυπος της «συμβατικής» τεχνολογίας στο περιβάλλον;
· Ποια τα οφέλη του Green IT για το business;
· Τι μας διδάσκουν τα Case Studies κάθε μεγέθους εταιρειών (από την ίδια την βρετανική κυβέρνηση έως και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), σχετικά με την πραγματική αξία του Green IT;
· Πώς μετράται η ενεργειακή κατανάλωση και το “carbon footprint” του ΙΤ στην επιχείρηση;
· Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές τεχνικές και εργαλεία για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των τελικών χρηστών;
· Πώς εντοπίζονται και ποια τα κριτήρια επιλογής των «πράσινων» συστημάτων για τις μελλοντικές επενδύσεις Πληροφορικής;
· Πώς και γιατί καταρτίζεται ένα πλάνο στρατηγικής Πληροφορικής το οποίο περιλαμβάνει την παράμετρο του Green IT;

Ο Jeffrey Hill, συγγραφέας του βιβλίου Green IT for Dummies και Senior Analyst του εξειδικευμένου οίκου αναλυτών, Aberdeen Group, εισέρχεται σε μεγαλύτερο βάθος όσον αφορά την υποδομή ενός data center και βάσει της εξονυχιστικής έρευνας που έχει διεξάγει στον τομέα, θα αποτυπώσει -με πραγματικά παραδείγματα εταιρειών προτύπων- τα κριτήρια για τη μείωση και μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας, την έκταση που πρέπει να καταλαμβάνει το κέντρο δεδομένων, τη μείωση των απαιτήσεών του σε ψύξη με την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, και φυσικά το κόστος λειτουργίας του.

Ακόμα, ο Bob Crooks, Project Leader στο Green IT και CIO του Defra, του οργανισμού της βρετανικής κυβέρνησης που έχει σαν όραμα την εξασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο τόσο εμείς όσο και οι επόμενες γενιές μπορούν να ευημερήσουν, θα παρουσιάσει τη συνολική στρατηγική και τους στόχους της Βρετανίας για τη μετάβαση στην πράσινη Πληροφορική, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους διαχέονται οι πράσινες τακτικές και πρακτικές ΙΤ στο σύνολο των οργανισμών της χώρας. 

Ενδιαφέρεστε για την πράσινη στρατηγική σας;
Αν πράγματι ενδιαφέρεστε για το λειτουργικό κόστος της Πληροφορικής αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία του Οργανισμού σας, δεν έχετε παρά να μάθετε περισσότερα για το Συνέδριο και να εγγραφείτε στο www.greenitconference.gr.
<‘here’>